Instrukcja obsługi - Strefowanie do systemu rekuperacji HRQ-2ZONE

Zdjęcie rodziny produktów: Instrukcja obsługi - Strefowanie do systemu rekuperacji HRQ-2ZONE

Inteligentna przepustnica HRQ-2ZONE dzięki odczytom z czujników CO2 w jednej i drugiej strefie, rozdziela strumień powietrza wg zapotrzebowania. To znaczy, że do strefy, w której aktualnie przebywają domownicy, HRQ-2ZONE przekieruje większy strumień świeżego powietrza, niż do drugiej strefy, chwilowo mniej używanej.

REKUPERACJA
PROJEKTOWANIE