Ta strona używa Cookies. Przeczytaj naszą politykę prywatności. xKorzystając ze strony
wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wentylatory dachowe

 

 

Wentylatory dachowe najczęściej są elementami systemów wentylacji mechanicznej bądź wspomagają wentylację naturalną. Ich zadaniem jest odprowadzenie z pomieszczeń odpowiedniej ilości powietrza zanieczyszczonego, tak aby utrzymywać jego jakość na prawidłowym poziomie.

 

Wentylator jest urządzeniem przepływowym służącym do transportowania powietrza w określonym kierunku. Cała energia doprowadzona do tłoczonego gazu zawiera się w jej składowej kinetycznej. Inaczej mówiąc wentylator nadaje transportowanemu medium prędkość o określonym kierunku i zwrocie. Potrzebną do tego energię dostarcza wirnik sprzężony z silnikiem elektrycznym.

Wentylatory dachowe są jednym z wielu typów wentylatorów dostępnych na rynku wykorzystywanych w instalacjach wentylacyjnych. Stosowane są jako element instalacji wywiewnej w układach wentylacji mechanicznej, gdzie powietrze świeże doprowadzane jest poprzez nawiewniki lub specjalne otwory nawiewne. W niektórych instalacjach powietrze czyste również nawiewane jest przez wentylator. Wyciąg powietrza realizowany jest poprzez centralny wentylator wywiewny i odpowiednią sieć kanałów połączonych ze wszystkimi pomieszczeniami wentylowanymi. Innym możliwym rozwiązaniem jest stosowanie wielu wentylatorów i wyciąg indywidualnie z każdego pomieszczenia.

Wentylator dachowy DV-ROF-V-315

Co raz częściej budowane są również instalacje hybrydowe, czyli połączenie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Zasada działania polega na uruchamianiu wentylatora wspomagającego naturalny ciąg powietrza w sytuacjach zwiększonego zapotrzebowania na świeże powietrze (np. wzrost liczby osób przebywających w pomieszczeniu, wzrost obciążenia cieplnego czy stężenia zanieczyszczeń w skutek uruchomienia maszyn pracujących w pomieszczeniu).

Główną zaletą wentylatorów dachowych jest to, że nie jest potrzebne dodatkowe pomieszczenia do ich instalacji. Konserwacja jest prosta i tania, często nie jest konieczny nawet demontaż samego urządzenia, ponieważ producenci stosują uchylne obudowy, co ułatwia dostęp do najważniejszych części. Sam proces konserwacji lub wymiany nie jest uciążliwy dla osób pracujących ponieważ odbywa się na dachu budynku. Przy zastosowaniu tego typu urządzeń nie trzeba również wykorzystywać czerpni i wyrzutni powietrza, co zmniejsza koszty całej instalacji. Dobrze zaprojektowany wentylator dachowy potrafi wykorzystywać panujące warunki atmosferyczne, takie jak wiatr i temperatura do poprawy warunków swojej pracy.

Wadą w stosunku do systemów wentylacji grawitacyjnej są dodatkowe koszty ponoszone przez administratora budynku związane z zużyciem energii elektrycznej koniecznej do napędu wentylatorów. Minimalizowane jest to jednak poprzez co raz oszczędniejsze silniki stosowane przez producentów, konstrukcje wentylatorów połączone z ogniwami fotowoltaicznymi, z których pozyskiwana jest energia elektryczna konieczna do napędu silnika oraz wydajne sterowanie prędkością obrotową poprzez zastosowanie falowników napięcia.

Wybierając wentylator dachowy do konkretnego zastosowania należy zwrócić uwagę na szereg istotnych parametrów. Główne z nich to wydajność oraz spręż dyspozycyjny, rodzaj wyrzutu powietrza, materiał wykonania obudowy oraz wirnika, sposób zasilania, generowany hałas, czy  maksymalna temperatura transportowanego medium. Poszczególne modele różnią się między sobą kombinacją tych parametrów.

Wentylatory dachowe DV-ROF-V
 
 

Większość wentylatorów dachowych wykonywana jest jako osiowe lub odśrodkowe. Wentylator osiowy stosowany jest do przetłaczania powietrza o niskim ciśnieniu, a gaz przepływając przez wirnik nie zmienia kierunku (płynie wzdłuż osi silnika). Wentylator odśrodkowy ma specjalnie ukształtowane łopatki, które rozrzucają powietrze na boki i dalej kierowane jest ono do wylotu. Sprawdzają się tam gdzie potrzebny jest wysoki spręż oraz duża wydajność objętościowa.

Rodzaje wentylatorów dachowych można podzielić ze względu na kierunek wyrzutu lub rodzaj transportowanego medium. Wentylatory z wyrzutem poziomym są stosowane tam gdzie usuwane powietrze jest bez zanieczyszczeń oraz nie ma ryzyka mieszania się tego strumienia z powietrzem świeżym czerpanym do budynku. Wyjątek w tym rodzaju wentylatorów stanowią wentylatory oddymiające, które mają specjalną konstrukcję, a ich umiejscowienie na dachu jest odpowiednio zaplanowane. 

 

Stosując wentylatory o wyrzucie pionowym należy pamiętać, że powietrze z takiego wentylatora jest wyrzucane na kilka metrów w górę i może być ono przenoszone przez wiatr w okolice okien lub czerpni powietrza, więc należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich odległości pomiędzy poszczególnym elementami instalacji. Konstrukcja tego typu wentylatorów jest odporna na przedostawanie się opadów atmosferycznych do wnętrza systemu wentylacji. Tutaj również występują wykonania przeznaczone do odciągu dymu lub gorącego powietrza, np. z kuchni.​

Różnorodność rozwiązań obecnie dostępnych na rynku pozwala na dobór wentylatora dachowego do każdego projektu, łącząc zalety poszczególnych typów urządzeń z wymaganiami stawianymi przez projektantów.

 
powrót
REKUPERACJA
PROJEKTOWANIE