Projektanci - BIM

Program do modelowania instalacji

BIM ( z ang. Building Information Modeling)  to nowoczesne podejście do projektowania. Wbrew potocznej opinii BIM to nie tylko modele 3D – to zbiór procesów, oprogramowania i informacji o produktach,  które usprawniają wszystkie etapy inwestycji: projektowanie, budowę i zarządzanie oddanym do użytku obiektem. BIM w swoim długofalowym zamyśle ma odzwierciedlać jak najwięcej właściwości poszczególnych elementów obiektu budowlanego poprzez modelowanie z użyciem oprogramowania komputerowego.

Potencjalne zalety stosowania takiego podejścia:

 • Tworzenie dokumentacji projektowej o wyższej jakości, z mniejszą liczbą błędów
 • Łatwiejsza weryfikacja dokumentacji projektowej odpowiadającej celom inwestora,
 • Narzędzie wspierające wycenę robót oraz ułatwienie procesu ofertowania przez wykonawców,
 • Łatwiejsze zarządzanie zmianami (rewizjami) w trakcie budowy,
 • Narzędzie wspomagające proces rozliczeń w kontraktach obmiarowych,
 • Wspomaganie procesu kontroli postępu prac budowlanych,
 • Lepsze zarządzanie obiektem budowlanym

Wielka Brytania wdrożyła już metodykę BIM (Level 2) do systemu zamówień publicznych. Głównym powodem była potrzeba obniżenia kosztów inwestycji z sektora publicznego i przygotowania prawidłowej dokumentacji projektowej do dalszego wykorzystania.  Elementy BIM stosuje się także w Dani oraz Niemczech.  Również w Polsce pojawiły się zlecenie w sektorze publicznym oraz prywatnym określające w warunkach zamówień oparte o metodykę BIM.

Dla celów implementacji metodyki BIM opracowano otwarty standard plików IFC (Industry Fundation Classess ).  Jest to uniwersalny ( i darmowy)  format, który pozwala na przenoszenie danych pomiędzy różnymi platformami.

Dużą popularność  zdobywają też formaty natywne – jak np. RFA ze środowiska Revit Autodesk. 

Revit to oprogramowanie służące do modelowania informacji o budynku BIM (z ang. Building Information Modeling) dla architektów, inżynierów projektującym instalacje mechaniczne, elektryczne i hydrauliczne MEP, projektantów i wykonawców opracowane przez firmę Autodesk

Revit posiada funkcje przeznaczone dla wszystkich branż zaangażowanych w projektowanie obiektu - wentylacja, klimatyzacje, instalacje wodne, kanalizacyjne czy elektryczne.  

Modelowanie instalacji HVAC

Specjalnie opracowany szablon dla instalacji okrągłych ułatwi projektowanie wentylacji:

 • 5 wersji materiałowych – blacha ocynkowana, blacha nierdzewna 304, blacha nierdzewna 316L, blacha aluminiowa, blacha miedziana
 • 5 wersji językowych: PL, EN, DE, RU, FR
 • 1 kliknięciem można zmieniać parametry wielu kształtek
 • Wybór systemu z uszczelką lub bez
 • Rysowanie instalacji „po linii” z automatycznym uzupełnieniem kształtek
 • Automatyczny dobór kształtki tłoczne lub segmentowe w zależności od średnicy
 • Przetłoczenie montażowe (stop fold) uwzględnione w geometrii kształtek – rzeczywiste wymiary kształtek
 • Geometria kształtek zapewnia prawidłowe rysowanie izolacji w środowisku REVIT
 • Automatyczne zliczanie nypli łączeniowych w zestawieniu materiałowym
REKUPERACJA
PROJEKTOWANIE
x
Alnor Systemy Wentylacji
Aleja Krakowska 10
05-552 Wola Mrokowska
Polska

tel. +48 22 737 40 00