Regulamin korzystania z B2B

Regulamin korzystania z platformy zamówień internetowych B2B firmy ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

 1. Właścicielem platformy jest
  ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.
  ul. Zwierzyniecka 8 b, 00-719 Warszawa
  REGON 010685817, NIP 521-10-68-747,
  NIP Unii Europejskiej PL5211068747
  Spółka zarejestrowana jest w Sądzie rejonowym
  dla miasta stołecznego Warszawy XX
  wydz. Gospodarczy pod numerem KRS 0000038889
  Kapitał zakładowy spółki wynosi 334 500 zł
   
 2. Operatorem logistycznym zamówień jest
  ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.
  Aleja Krakowska 10, 05-552 Wola Mrokowska
  Tel.: +48 22 737 40 00, Fax.: +48 22 737 40 04
  www.alnor.com.pl, alnor@alnor.com.pl
   
 3. Kupującym może być wyłącznie firma posiadająca dane dostępowe do platformy B2B firmy Alnor.
   
 4. Warunki skont obowiązują wyłącznie przy zamówieniach składanych przy pomocy platformy B2B firmy Alnor.
   
 5. Platforma zamówień internetowych B2B firmy Alnor zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku nieprzewidzianej zmiany cen zakupu lub nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
   
 6. Terminy realizacji wskazywane za pośrednictwem platformy przez Kupującego są datami orientacyjnymi i ich potwierdzenie następuje za pomocą dokumentu PZKJ. Dokument ten po zatwierdzeniu przez Sprzedającego jest udostępniony Kupującemu za pomocą platformy w postaci pliku PDF – jest to jedyna forma przesyłania dokumentu.
   
 7. Dostępność elementów, których ilość nie przekracza 5 szt, konieczna jest do zweryfikowania u Sprzedającego mimo iż w systemie widnieje informacja że towar znajduje się na stanie magazynu.
   
 8. Wszystkie standardowe warunki są zgodne z wcześniejszymi ustaleniami pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
   
 9. Zamówienie może zostać anulowane przez Kupującego tylko w formie pisemnej i jest wiążące wyłącznie po przesłaniu pisemnej akceptacji przez Sprzedającego.
   
 10. W przypadku trybu Ekspres – anulowanie zamówienia przez kupującego jest możliwe wyłącznie gdy termin realizacji potwierdzony na dokumencie PZKJ jest dłuższy niż 2 dni. Anulacja ta wymaga formy pisemnej przesłanej na adres opiekuna w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.
   
 11. Dzień określony jako termin realizacji jest to data od której towar jest dostępny loco magazyn w Woli Mrokowskiej.
   
 12. Formą informowania o zmianach w regulaminie jest udostępnianie najbardziej aktualnej jego wersji na stronie www.alnor.com.pl.
   
 13. Składając zamówienie Kupujący akceptuje powyższy regulamin.
REKUPERACJA
PROJEKTOWANIE
x
Alnor Systemy Wentylacji
Aleja Krakowska 10
05-552 Wola Mrokowska
Polska

tel. +48 22 737 40 00