Chemoodporne systemy wentylacyjne

Nota prawna

Nota prawna

Nota prawna

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja dokumentu w celach marketingowych jest zabronione. Wzór dokumentu publikowany jest wyłącznie na potrzeby Klientów, którzy kupili produkty firmy Alnor i muszą dołączyć kopię certyfikaty/atestu do dokumentacji przetargowej.

Atest Higieniczny - Kanały, kształtki i osprzęt z PVC

Atest Higieniczny - Kanały, kształtki i osprzęt z PVC

Atest Higieniczny - Kanały, kształtki i osprzęt z PVC


Atest NIZP-PZH nr.:
B.BK.60112.0200.2022 ważny do 2027-08-08

Jednostka certyfikująca: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Zastosowanie: Do instalacji wentylacyjnych przeznaczonych do transportu powietrza zanieczyszczonego oraz oparów agresywnych w odciągach dygestoriów, zakładach chemicznych, laboratoriach, maszynowniach basenowych

Produkty: Kanały, kształtki i oprzęt z tworzyw sztucznych (PVC).

Atest Higieniczny - Kanały, kształtki i osprzęt z PPs

Atest Higieniczny - Kanały, kształtki i osprzęt z PPs

Atest Higieniczny - Kanały, kształtki i osprzęt z PPs


Atest NIZP-PZH nr.:
B.BK.60112.0199.2022 ważny do 2027-08-08

Jednostka certyfikująca: PNarodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Zastosowanie: Do instalacjach wentylacyjnych przeznaczonych do transportu powietrza zanieczyszczonego oraz oparów agresywnych w wyciągach dygestoriów, zakładach chemicznych, laboratoriach, maszynowniach basenowych

Produkty: Kanały, kształtki i oprzęt z tworzyw sztucznych (PPs)

REKUPERACJA
PROJEKTOWANIE
x
Alnor Systemy Wentylacji
Aleja Krakowska 10
05-552 Wola Mrokowska
Polska

tel. +48 22 737 40 00