Elementy rewizyjne

Nota prawna

Nota prawna

Nota prawna

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja dokumentu w celach marketingowych jest zabronione. Wzór dokumentu publikowany jest wyłącznie na potrzeby Klientów, którzy kupili produkty firmy Alnor i muszą dołączyć kopię certyfikaty/atestu do dokumentacji przetargowej.

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 024/03/24

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 024/03/24

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 024/03/24

 
Producent: ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  Klapy rewizyjne do kanałów wentylacyjnych.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Do zastosowań w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Do zapewnienia dostępu do wnętrza przewodów w celu ich kontroli i konserwacji.

Atest Higieniczny - klapy rewizyjne

Atest Higieniczny - klapy rewizyjne

Atest Higieniczny - klapy rewizyjne

Atest NIZP-PZH nr.: B-BK-60212-1329/19 ważny do 2024-12-09

Jednostka certyfikująca: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Zastosowanie: Do montowania w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach mieszkalnych, obiektach przemysłowych oraz użyteczności publicznej w tym w szpitalach.

Produkty: Klapa rewizyjna do kanałów: okragłych: IPR, IPR-RRD, prostokatnych: IPFQ, IPFQ-RD, IPFD.

 

REKUPERACJA
PROJEKTOWANIE
x
Alnor Systemy Wentylacji
Aleja Krakowska 10
05-552 Wola Mrokowska
Polska

tel. +48 22 737 40 00