Kanały i kształtki izolowane

Nota prawna

Nota prawna

Nota prawna

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja dokumentu w celach marketingowych jest zabronione. Wzór dokumentu publikowany jest wyłącznie na potrzeby Klientów, którzy kupili produkty firmy Alnor i muszą dołączyć kopię certyfikaty/atestu do dokumentacji przetargowej.

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 023/01/2022

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 023/01/2022

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 023/01/2022


Producent: ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  Kanały i kształtki wentylacyjne pre-izolowane IZOL®system z izolacją 25 mm: SPRI-C-25, NSLI-25, MSFI-25, ILSLI-25, BSLI-25, RSCLLI-25, RSCLFLI-25, RCLFLI-25, RCLI-25, TPCLI-25, TSVLI-25, XPCLI-25, YSVLI-25, CPFI-25, CPFHI-25, CSLI-25.

Kanały i kształtki wentylacyjne pre-izolowane IZOL®system z izolacją 50 mm: SPRI-C-50, NSLI-50, MSFI-50, ILSLI-50, BSLI-50, RSCLLI-50, RSCLFLI-50, RCLFLI-50, RCLI-50, TPCLI-50, TSVLI-50, XPCLI-50, YSVLI-50, CPFI-50, CPFHI-50, CSLI-50.

Kanały i kształtki wentylacyjne pre-izolowane IZOL®system z izolacją 100 mm: SPRI-C-100, NSLI-100, MSFI-100, ILSLI-100, BSLI-100, RSCLLI-100, RSCLFLI-100, RCLFLI-100, RCLI-100, TPCLI-100, TSVLI-100, XPCLI-100, YSVLI-100, CPFI-100, CPFHI-100, CSLI-100.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 025/01/2022

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 025/01/2022

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 025/01/2022


Producent: ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  Kanały i kształtki wentylacyjne pre-izolowane IZOL®system z izolacją 25 mm: SPRI-K-25, NSLI-K-25, MSFI-K-25, ILSLI-K-25, BSLI-K-25, RSCLLI-K-25, RSCLFLI-K-25, RCLFLI-K-25, RCLI-K-25, TPCLI-K-25, TSVLI-K-25, XPCLI-K-25, YSVLI-K-25, CPFI-K-25, CPFHI-K-25, CSLI-K-25.

Kanały i kształtki wentylacyjne pre-izolowane IZOL®system z izolacją 50 mm: SPRI-K-50, NSLI-K-50, MSFI-K-50, ILSLI-K-50, BSLI-K-50, RSCLLI-K-50, RSCLFLI-K-50, RCLFLI-K-50, RCLI-K-50, TPCLI-K-50, TSVLI-K-50, XPCLI-K-50, YSVLI-K-50, CPFI-K-50, CPFHI-K-50, CSLI-K-50.

Kanały i kształtki wentylacyjne pre-izolowane IZOL®system z izolacją 100 mm: SPRI-K-100, NSLI-K-100, MSFI-K-100, ILSLI-K-100, BSLI-K-100, RSCLLI-K-100, RSCLFLI-K-100, RCLFLI-K-100, RCLI-K-100, TPCLI-K-100, TSVLI-K-100, XPCLI-K-100, YSVLI-K-100, CPFI-K-100, CPFHI-K-100, CSLI-K-100.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 027/01/2022

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 027/01/2022

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 027/01/2022


Producent: ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  

Przepustnice regulacyjne i zamykające z blachy ocynkowanej z izolacją 25 mm: DARLI-25, DASLI-25, DATLI-25, DAOSLI-25.
Przepustnice regulacyjne i zamykające z blachy ocynkowanej z izolacją 50 mm: DARLI-50, DASLI-50, DATLI-50, DAOSLI-50.
Przepustnice regulacyjne i zamykające z blachy ocynkowanej z izolacją 100 mm: DARLI-100, DASLI-100, DATLI-100, DAOSLI-100.
Przepustnice regulacyjne i zamykające z blachy stalowej odpornej na korozję z izolacją 25mm: DARLI-K-25, DASLI-K-25, DATLI-K-25, DAOSLI-K-25.
Przepustnice regulacyjne i zamykające z blachy stalowej odpornej na korozję z izolacją 50mm: DARLI-K-50, DASLI-K-50, DATLI-K-50, DAOSLI-K-50.
Przepustnice regulacyjne i zamykające z blachy stalowej odpornej na korozję z izolacją 100mm: DARLI-K-100, DASLI-K-100, DATLI-K-100, DAOSLI-K-100.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Przeznaczone są do regulacji i/lub zamykania przepływu powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

REKUPERACJA
PROJEKTOWANIE
x
Alnor Systemy Wentylacji
Aleja Krakowska 10
05-552 Wola Mrokowska
Polska

tel. +48 22 737 40 00