Nagrzewnice kanałowe

Nota prawna

Nota prawna

Nota prawna

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja dokumentu w celach marketingowych jest zabronione. Wzór dokumentu publikowany jest wyłącznie na potrzeby Klientów, którzy kupili produkty firmy Alnor i muszą dołączyć kopię certyfikaty/atestu do dokumentacji przetargowej.

Atest Higieniczny - Nagrzewnice elektryczne kanałowe

Atest Higieniczny - Nagrzewnice elektryczne kanałowe

Atest Higieniczny - Nagrzewnice elektryczne kanałowe

Atest NIZP-PZH nr.: B-BK-60212-032/21 ważny do 2026-08-30

Jednostka certyfikująca: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Zastosowanie: do systemów wentylacji, klimatyzacji budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej (m.in w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą, usługowo-handlowych) obiektów przemysłowych. 

Produkty: Nagrzewnice elektryczne kanałowe: HDE-100/ -125/ -150/ -160/ -200/ -250/ -315/ -355/ -400; HDE-CO1- 100/ -125/ -150/ -160/ -200/ -250; HDE-CO2-100/ -125/ -150/ -160/ -200/ -250; HRQ-PremAIR HDE-160/HDE-CO1-160

Deklaracja zgodności - Nagrzewnica wodna kanałowa

Deklaracja zgodności - Nagrzewnica wodna kanałowa

Deklaracja zgodności - Nagrzewnica wodna kanałowa


Producent: ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Zastosowanie: Do ogrzewania powietrza w instalacjach wentylacyjnych

Dokument odniesienia:

PN-EN- 307:2002 Wymienniki ciepła – Wytyczne opracowania instrukcji montażu, obsługi i konserwacji potrzebnych do utrzymania sprawności wszystkich typów wymienników ciepła
PN-EN ISO 12100:2012 Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i zmniejszenie ryzyka
PN-EN 378-1+A1:2011 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska – Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru
PN-EN 378-2+A2:2012 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska – Część 2: Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie

Produkty: Nagrzewnica wodna kanałowa HDW

Deklaracja zgodności UE Nr 001/01/2022 - Nagrzewnica elektryczna kanałowa

Deklaracja zgodności UE Nr 001/01/2022 - Nagrzewnica elektryczna kanałowa

Deklaracja zgodności UE Nr 001/01/2022 - Nagrzewnica elektryczna kanałowa


Producent: ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Dokument odniesienia: 2006/95/EC  Dyrektywy Niskonapięciowej LVD; PN-EN 60335-1:2012+A11:2014; PN-EN 60335-2-30:2010+A11:2012 

Produkty: Nagrzewnice elektryczne kanałowe HDE i HDE-CO 

Atest Higieniczny - Nagrzewnice wodne kanałowe HDW

Atest Higieniczny - Nagrzewnice wodne kanałowe HDW

Atest Higieniczny - Nagrzewnice wodne kanałowe HDW

Atest NIZP-PZH nr.: B-BK-60212-0355/21 ważny do 2026-09-30

Jednostka certyfikująca: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy - Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

Zastosowanie: Do systemów wentylacji, klimatyzacji budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej (m.in. w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą, usługowo-handlowych) oraz obiektów przemysłowych. 

Produkty: Nagrzewnice wodne kanałowe HDW

REKUPERACJA
PROJEKTOWANIE
x
Alnor Systemy Wentylacji
Aleja Krakowska 10
05-552 Wola Mrokowska
Polska

tel. +48 22 737 40 00