Przepustnice wentylacyjne

Nota prawna

Nota prawna

Nota prawna

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja dokumentu w celach marketingowych jest zabronione. Wzór dokumentu publikowany jest wyłącznie na potrzeby Klientów, którzy kupili produkty firmy Alnor i muszą dołączyć kopię certyfikaty/atestu do dokumentacji przetargowej.

Atest Higieniczny – Regulatory przepływu VAV i CAV

Atest Higieniczny – Regulatory przepływu VAV i CAV

Atest Higieniczny – Regulatory przepływu VAV i CAV


Jednostka certyfikująca: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Zastosowanie: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach: mieszkalnych, użyteczności publicznej (m.in. w obiektach: podmiotów wykonujących działalność leczniczą, usługowych) oraz w obiektach przemysłowych

Produkty: Regulatory przepływu RACAV i RAVAV - okrągłe i prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej.

Certyfikat TÜV Rheinland Polska - Przepustnice wentylacyjne

Certyfikat TÜV Rheinland Polska - Przepustnice wentylacyjne

Certyfikat TÜV Rheinland Polska - Przepustnice wentylacyjne


Jednostka certyfikująca: TÜV Rheinland Polska

Zastosowanie: Do stosowania w instalacjach wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych, obiektach przemysłowych oraz użyteczności publicznej w tym w szpitalach

Produkty: Wentylacyjne przepustnice okrągłe: regulacyjne, zamykające, zwrotne, gilotynowe soczewkowe i szczelne

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1579 wydanie 2

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1579 wydanie 2

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1579 wydanie 2


Jednostka certyfikująca: ITB Instytut Techniki Budowlanej

Numer: ITB-KOT-2021/1579 wydanie 2

Data ważności: 27.06.2028

Produkty: Przepustnice regulacyjne i zamykające ALNOR.

Krajowa Ocena Techniczna - ITB-KOT-2020/1580

Krajowa Ocena Techniczna - ITB-KOT-2020/1580

Krajowa Ocena Techniczna - ITB-KOT-2020/1580


Jednostka certyfikująca: ITB Instytut Techniki Budowlanej

Numer: ITB-KOT-2021/1580 wydanie 1

Data ważności: 17.12.2025

Produkty: Przepustnice (regulatory) o stałym  (CAV) i zmiennym (VAV) przepływie powietrza.

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 010/04/24

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 010/04/24

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 010/04/24


Producent: ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  Przepustnice regulacyjne ALNOR z blachy ocynkowanej: DAR, DARL, DARM, DARML, DAR- CV, DARL-CV, DAR-PVC, DARL-PVC, GBL, DAS, DASL, DASM, DASML, DAS-B, DASL-B, DAS-CV, DASL-CV, DAS-PVC, DASL-PVC, DAP-CV, DAPL-CV, DSQ, DSQM, DASQ, DASQM, DASQL, DASQML, DSQOW, DSQW-C, DSQWM-C, DSQW, DSQWM, FLX-DAS, DATASL, DATASML.
Przepustnice zamykające ALNOR z blachy ocynkowanej: FLX-DAT, DAT, DATL, DATM, DATML, DAOSL-IN, DAOS, DAOSL, DAOS-B, DAOSL-B, DATVTL, DATVTML, DATATL, DATATML.
Przepustnice regulacyjne ALNOR ze stali odpornej na korozję 1.4301/304 lub 1.4404/316L: DAR-K, DARL-K, DARM-K, DAR-CV-K, DARL-CV-K, DAR-PVC-K, DARL-PVC-K, DAS-K, DASL-K, DASM-K, DASML-K, DAS-B-K, DASL-B-K, DAS-PVC-K, DAS-CV-K, DASL-CV-K, , DASL-PVC-K, DAP-CV-K, DAPL-CV-K, DSQ-K, DSQM-K, DASQ-K, DASQM-K, DASQL-K, DASQML-K, DSQOW-K, DSQW-C-K, DSQW-K, DSQWM-K.
Przepustnice zamykające ALNOR ze stali odpornej na korozję 1.4301/304 lub 1.4404/316L: DAT-K, DATL-K, DATM-K, DATML-K, DAOS-K, DAOSL-K, DAOSL-K-IN, DAOS-B-K, DAOSL-B-K, DATVTL-K, DATVTML-K.
Przepustnice zamykające ALNOR z aluminium: DSQW-A, DAS-A, DASL-A, DASML-A, DAS-A-CV, DASL-A-CV.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  Przeznaczone są do regulacji i/lub zamykania przepływu powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 

Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2021/1579 wydanie 2

Jednostka oceny technicznej:  Instytut Techniki Budowlanej 

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 016/02/2022

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 016/02/2022

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 016/02/2022


Producent: ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  Regulatory o stałym (CAV) przepływie powietrza z blachy stalowej ocynkowanej: RACAV.
Regulatory o stałym (CAV) przepływie powietrza z blachy stalowej odpornej na korozję: RACAV-K.
Regulatory o zmiennym (VAV) przepływie powietrza z blachy ocynkowanej: RAVAV, RAVAV-Q.
Regulatory o zmiennym (VAV) przepływie powietrza z blachy stalowej odpornej na korozję: RAVAV-K, RAVAV-Q-K.
Regulatory o stałym (CAV) i zmiennym (VAV) przepływie powietrza izolowane wełną mineralną z płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej lub z blachy stalowej odpornej na korozję: RACAV-I, RAVAV-I, RACAV-K-I, RAVAV-K-I.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  Przeznaczone do stosowania w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą być stosowane w budynkach magazynowych, przemysłowych i gospodarczych. (CAV) przeznaczone do utrzymania stałego strumienia objętości powietrza, (VAV) przeznaczone do regulacji strumienia objętości powietrza.

Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2020/1580 wydanie 1

Jednostka oceny technicznej:  Instytut Techniki Budowlanej 

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 039/01/22

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 039/01/22

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 039/01/22


Producent: ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Przepustnice (regulatory) CFR-PC-ABS, CFR-PC-ABS-HP o stałym przepływie powietrza (CAV), przekroju kołowym o średnicach nominalnych: 080 - 250 mm.

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Wyroby do rozprowadzenia i rozdziału powietrza: przepustnice, zasuwy, nawiewniki
i wywiewniki, czerpnie, wyrzutnie, odciągi, zamknięcia.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  Przeznaczone do utrzymania stałego strumienia objętości powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą być stosowane w budynkach magazynowych, przemysłowych i gospodarczych.

Raport z badań szczelności wewnętrznej przepustnic DATL

Raport z badań szczelności wewnętrznej przepustnic DATL

Raport z badań szczelności wewnętrznej przepustnic DATL

 

Jednostka certyfikująca: Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza, Politechnika Krakowska

Zakres badań: Wykonanie badania szczelności wew. przepustnicy DATL-315 wg PN-EN1751

Produkty: Przepustnice wentylacyjne o przekroju okrągłym DATL.

Atest Higieniczny - Przepustnice z blachy stalowej ocynkowanej

Atest Higieniczny - Przepustnice z blachy stalowej ocynkowanej

Atest Higieniczny - Przepustnice z blachy stalowej ocynkowanej

Atest NIZP-PZH nr.: B.BK.60112.0227.2022 ważny do 22.08.2027

Jednostka certyfikująca: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Zastosowanie: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach: mieszkalnych, użyteczności publicznej (m.in. w obiektach: podmiotów wykonujących działalność leczniczą, usługowych) oraz w obiektach przemysłowych

Produkty KOD: Przepustnice wentylacyjne - okrągłe i prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej.

Atest Higieniczny - Przepustnice ze stali kwasoodpornej

Atest Higieniczny - Przepustnice ze stali kwasoodpornej

Atest Higieniczny - Przepustnice ze stali kwasoodpornej

Atest NIZP-PZH nr.: B.BK.60112.0232.2022 ważny do 22.08.2027

Jednostka certyfikująca: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Zastosowanie: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach: mieszkalnych, użyteczności publicznej (m.in. w obiektach: podmiotów wykonujących działalność leczniczą, usługowych) oraz w obiektach przemysłowych.

Produkty KOD: Przepustnice wentylacyjne ze stali kwasoodpornej.

Atest Higieniczny - Przepustnice z blachy aluminiowej

Atest Higieniczny - Przepustnice z blachy aluminiowej

Atest Higieniczny - Przepustnice z blachy aluminiowej

Atest NIZP-PZH nr.: B.BK.60112.0004.2023 ważny do 2028-04-26

Jednostka certyfikująca: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Zastosowanie: Do stosowania w instalacjach wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, obiektach szpitalnych i przemysłowych

Produkty KOD: Przepustnice wentylacyjne z blachy aluminiowej.

REKUPERACJA
PROJEKTOWANIE
x
Alnor Systemy Wentylacji
Aleja Krakowska 10
05-552 Wola Mrokowska
Polska

tel. +48 22 737 40 00