Przewody elastyczne

Nota prawna

Nota prawna

Nota prawna

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja dokumentu w celach marketingowych jest zabronione. Wzór dokumentu publikowany jest wyłącznie na potrzeby Klientów, którzy kupili produkty firmy Alnor i muszą dołączyć kopię certyfikaty/atestu do dokumentacji przetargowej.

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 035/03/24

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 035/03/24

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 035/03/24


Producent: ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Przewód elastyczny izolowany termicznie ALSD-L (Sonoduct AD-L), ALSDL-L (Sonolight AD-L) o średnicach nominalnych: 80 - 800 mm oraz ALSD-3 (Sonoduct AD-3), ALSD-PE-L (Sonoduct PE AD-L), ALSDL-PE-L (Sonolight PE AD-L) o średnicach nominalnych: 80 - 500 mm.

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Wyroby do rozprowadzenia i rozdziału powietrza: przewody wentylacyjne (metalowe i niemetalowe).

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  Przeznaczone do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z elementami instalacji
lub urządzeniami w instalacjach wentylacji i klimatyzacji, w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 037/01/22

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 037/01/22

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 037/01/22


Producent: ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Przewody giętkie ALNORFLEX AF-AL (ze stopu aluminium), AF-SN (ze stali kwasoodpornej) o średnicach nominalnych: 80 - 500 mm.

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Wyroby do rozprowadzenia i rozdziału powietrza: przewody wentylacyjne (metalowe i niemetalowe).

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  Przeznaczone do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z elementami instalacji
lub urządzeniami w instalacjach wentylacji i klimatyzacji, w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

Atest Higieniczny – Elastyczne przewody wentylacyjne: ALUDUCT AD-L, ALUDUCT AD-3, POLYDUCT

Atest Higieniczny – Elastyczne przewody wentylacyjne: ALUDUCT AD-L, ALUDUCT AD-3, POLYDUCT

Atest Higieniczny – Elastyczne przewody wentylacyjne: ALUDUCT AD-L, ALUDUCT AD-3, POLYDUCT

Atest NIZP - PZH nr.: BK/K/0039/01/2019 ważny do 2024-05-21

Jednostka certyfikująca: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny 

Zastosowanie: Do stosowania w instalacjach wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, obiektach szpitalnych i przemysłowych

Produkty KOD: ALUDUCT AD-L, ALUDUCT AD-3, POLYDUCT.

Atest Higieniczny - Elastyczne przewody wentylacyjne COMBIFLEX i AF-AL

Atest Higieniczny - Elastyczne przewody wentylacyjne COMBIFLEX i AF-AL

Atest Higieniczny - Elastyczne przewody wentylacyjne COMBIFLEX i AF-AL

Atest NIZP - PZH nr.: BK.BK.60112.0051.2022 ważny do 2027-02-28

Jednostka certyfikująca: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny 

Zastosowanie: Do stosowania w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach mieszkalnych, w budynkach użyteczności publicznej (w tym w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą) oraz w obiektach przemysłowych

Produkty: Przewody elastyczne wentylacyjne: COMBIFLEX o średnicy 80-500mm, AF-AL o średnicy 80-500mm.

Atest higeniczny - Przewody elastyczne SONODUCT i SONOLIGHT

Atest higeniczny - Przewody elastyczne SONODUCT i SONOLIGHT

Atest higeniczny - Przewody elastyczne SONODUCT i SONOLIGHT

Atest NIZP - PZH nr.: B-BK-60212-0561/21 ważny do 2027-02-04

Jednostka certyfikująca: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny 

Zastosowanie: Do stosowania w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach mieszkalnych, w budynkach użyteczności publicznej (w tym w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą) oraz w obiektach przemysłowych

Produkty: Przewody elastyczne wentylacyjne: SONODUCT AD-3 o średnicy 80-800mm, SONOLIGHT AD-L o średnicy 80-500mm, SONOLIGHT PE AD-L o średnicy 80-500mm.

Atest Higieniczny – Elastyczne przewody wentylacyjne SONODUCT AD-L, SONODUCT- PE AD-L, IZODUCT AD-3, IZODUCT AD-L, SLVD, SLVD-PE, SLVD-PU, IZOLIGHT AD-L

Atest Higieniczny – Elastyczne przewody wentylacyjne SONODUCT AD-L, SONODUCT- PE AD-L, IZODUCT AD-3, IZODUCT AD-L, SLVD, SLVD-PE, SLVD-PU, IZOLIGHT AD-L

Atest Higieniczny – Elastyczne przewody wentylacyjne SONODUCT AD-L, SONODUCT- PE AD-L, IZODUCT AD-3, IZODUCT AD-L, SLVD, SLVD-PE, SLVD-PU, IZOLIGHT AD-L

Atest NIZP-PZH nr.: BK/K/0039/02/2019 ważny do 2024-05-21

Jednostka certyfikująca: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Zastosowanie: Do stosowania w instalacjach wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, obiektach szpitalnych i przemysłowych

Produkty KOD: ALUDUCT AD-L, ALUDUCT AD-3, SONODUCT AD-L, SONODUCT PE AD-L, IZODUCT AD-3, IZODUCT AD-L, SLVD, SLVD-PE, SLVD-PU, IZOLIGHT AD-L.

REKUPERACJA
PROJEKTOWANIE
x
Alnor Systemy Wentylacji
Aleja Krakowska 10
05-552 Wola Mrokowska
Polska

tel. +48 22 737 40 00