Wentylatory

Nota prawna

Nota prawna

Nota prawna

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja dokumentu w celach marketingowych jest zabronione. Wzór dokumentu publikowany jest wyłącznie na potrzeby Klientów, którzy kupili produkty firmy Alnor i muszą dołączyć kopię certyfikaty/atestu do dokumentacji przetargowej.

Deklaracja zgodności - Wentylator kanałowy DV

Deklaracja zgodności - Wentylator kanałowy DV

Deklaracja zgodności - Wentylator kanałowy DV


Producent: ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Zastosowanie: Do przetłaczania powietrza w instalacjach wentylacyjnych

Dokument odniesienia: PN-EN 60335-1:2004  Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 60204-1:2010  Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 60034-1:2011  Maszyny elektryczne wirujące - Część 1: Dane znamionowe i parametry
PN-EN 61000-6-2:2008   Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-2: Normy ogólne -- Odporność w środowiskach przemysłowych
PN-EN 61000-6-3:2008  Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-3: Normy ogólne - Norma emisji w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym

Produkty:Wentylator kanałowy DV

Deklaracja zgodności - Wentylator kanałowy DV-PP-L

Deklaracja zgodności - Wentylator kanałowy DV-PP-L

Deklaracja zgodności - Wentylator kanałowy DV-PP-L


Producent: ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Zastosowanie: Do tłoczenia i wyciągania powietrza w instalacjach wentylacyjnych

Dokument odniesienia:

Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/EU Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/EU
EN 55014-1:2017-06
EN 55014-2:2015-06
EN 610000-3-2:2014-10
EN 610000-3-3:2013-10

Produkty: Wentylator kanałowy DV-PP-L

Deklaracja zgodności - Wentylator kanałowy DV-PP

Deklaracja zgodności - Wentylator kanałowy DV-PP

Deklaracja zgodności - Wentylator kanałowy DV-PP


Producent: ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Zastosowanie: Do tłoczenia i wyciągania powietrza w instalacjach wentylacyjnych

Dokument odniesienia:

PN-EN 60335-1:2012 - Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 60335-2-80:2007 - Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-80: Wymagania szczegółowe dotyczące wentylatorów

Produkty: Wentylator kanałowy DV-PP

Deklaracja zgodności - Wentylator dachowy DV-ROF-R

Deklaracja zgodności - Wentylator dachowy DV-ROF-R

Deklaracja zgodności - Wentylator dachowy DV-ROF-R


Producent: ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Zastosowanie: Do stosowania w obiektach przemysłowych i budowlanych, w fabrykach, szpitalach, teatrach, domach, restauracjach i biurach.

Dokument odniesienia:

PN-EN ISO 12100:2012
PN-EN 60204-1:2010
PN-EN 60335-1:2012
PN-EN 60335-2-80:2007
PN-EN ISO 13857:2010

Produkty: Wentylator dachowy o poziomym wyrzucie powietrza DV-ROF-R

Deklaracja zgodności - Wentylator dachowy DV-ROF-V

Deklaracja zgodności - Wentylator dachowy DV-ROF-V

Deklaracja zgodności - Wentylator dachowy DV-ROF-V


Producent: ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Zastosowanie: Do stosowania w obiektach przemysłowych i budowlanych, w fabrykach, szpitalach, teatrach, domach, restauracjach i biurach.

Dokument odniesienia:

PN-EN ISO 12100:2012
PN-EN 60204-1:2010
PN-EN 60335-1:2012
PN-EN 60335-2-80:2007
PN-EN ISO 13857:2010

Produkty: Wentylator dachowy o pionowym wyrzucie powietrza DV-ROF-V

Deklaracja zgodności - Wentylator dachowy DV-ROF-RHT

Deklaracja zgodności - Wentylator dachowy DV-ROF-RHT

Deklaracja zgodności - Wentylator dachowy DV-ROF-RHT


Producent: ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Zastosowanie: Do stosowania w obiektach przemysłowych i budowlanych, w fabrykach, szpitalach, teatrach, domach, restauracjach gdzie występuje gorące i zadymione powietrze na wyciągu

Dokument odniesienia:

PN-EN ISO 12100:2012
PN-EN 60204-1:2010
PN-EN 60335-1:2012
PN-EN 60335-2-80:2007
PN-EN ISO 13857:2010

Produkty: Wentylator dachowy o poziomym wyrzucie powietrza DV-ROF-RHT-315

REKUPERACJA
PROJEKTOWANIE
x
Alnor Systemy Wentylacji
Aleja Krakowska 10
05-552 Wola Mrokowska
Polska

tel. +48 22 737 40 00