Ekologiczny budynek

Ekologiczny budynek

Stowarzyszenie Ekologiczny Budynek powstało 24 czerwca 2020 roku aby promować zagadnienia związane z szeroko pojętą branżą wentylacyjną, rekuperacyjną, chłodniczą, klimatyzacyjną, grzewczą oraz szeroko pojętą techniką budowlaną a w szczególności ekologiczną  

Celem statutowym stowarzyszenia jest

  • promowanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat produktów i usług związanych z wentylacją, rekuperacją
  • wzrost standardów i jakości pracy osób  - członków Stowarzyszenia, oferujących produkty i usługi związane z branżą HVAC
  • wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności związanej z branżą wentylacyjną, rekuperacyjną, chłodniczą, klimatyzacyjną, grzewczą oraz szeroko pojętą techniką budowlaną a w szczególności ekologiczną
  • reprezentowanie uzasadnionych interesów majątkowych i niemajątkowych członków Stowarzyszenia, wobec organów władzy i administracji państwowej, instytucji, organizacji, stowarzyszeń, izb, przedsiębiorców i osób fizycznych w granicach wynikających z przedmiotu działania Stowarzyszenia i obowiązujących przepisów

Działania stowarzyszenia

  • doprowadzenie do zmiany przepisów prawnych umożliwiających stosowanie w wentylacji domowej przewodów FLX-HDPE
  • tworzenie petycji skierowanych do rządu, których celem jest obniżenie podatku VAT na materiały budowlane, oraz prace związane z montażem innowacyjnych systemów rekuperacji,
  • konsultacje z rządem na temat rozszerzenia programu „czyste powietrze” o nowobudowane budynki energooszczędne
REKUPERACJA
PROJEKTOWANIE
x
Alnor Systemy Wentylacji
Aleja Krakowska 10
05-552 Wola Mrokowska
Polska

tel. +48 22 737 40 00