Polski Komitet Normalizacyjny

Polski Komitet Normalizacyjny

Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) to krajowa jednostka normalizacyjna, która odpowiada za organizację działalności normalizacyjnej. PKN nie jest organem administracji rządowej, jest podmiotem prawa publicznego. Działa z mocy Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.

Głównymi zadaniami PKN są:

  • organizowanie i nadzorowanie działań związanych z opracowywaniem i rozpowszechnianiem Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych;
  • określanie stanu i kierunków rozwoju działalności normalizacyjnej;
  • zatwierdzanie i wycofywanie Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych;
  • reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych i regionalnych organizacjach normalizacyjnych, uczestnictwo w ich pracach oraz występowanie za granicą w sprawach dotyczących normalizacji;
  • inicjowanie i organizowanie pracy komitetów technicznych;
  • organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej, wydawniczej, promocyjnej i informacyjnej dotyczącej normalizacji i dziedzin pokrewnych;
  • opiniowanie projektów aktów wykonawczych związanych z normalizacją;
  • uczestnictwo w krajowym systemie notyfikacji norm i aktów prawnych.

Pracownicy firmy ALNOR Systemy Wentylacji, biorą udział w konsultacjach potencjalnych zmian Norm z zakresu Wentylacji mechanicznej i rekuperacji. Jako firma z 30 letnim doświadczeniem w produkcji i sprzedaży do ponad 80 krajów na świecie pokazujemy najnowsze trendy, oraz techniczne rozwiązania mające wpływ na produkty i późniejsze ich stosowanie w budownictwie.

 

REKUPERACJA
PROJEKTOWANIE
x
Alnor Systemy Wentylacji
Aleja Krakowska 10
05-552 Wola Mrokowska
Polska

tel. +48 22 737 40 00