DojazdStowarzyszenie Polska Wentylacja

DojazdStowarzyszenie Polska Wentylacja
Stowarzyszenie Polska Wentylacja jest zrzeszeniem osób związanych z branżą wentylacyjną.

Stowarzyszenie zostało założone w Warszawie, w dniu 27.09.2001r.  Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.  jest członkiem Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie prowadzi aktywną działalność obejmującą między innymi: działania prawno-organizacyjne zmierzające do przestrzegania i egzekwowania Prawa Budowlanego i przepisów z zakresu wentylacji, działania prawno-organizacyjne zmierzające do ujednolicenia norm z zakresu wentylacji oraz ich harmonizacji z przepisami Unii Europejskiej.

Stowarzyszenie zbiera informacje i wymienia doświadczenia w dziedzinie wentylacji w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, użyteczności publicznej, biurowym, komercyjnym i przemysłowym.

Celem Stowarzyszenie jest upowszechnianie stosowania skutecznych i efektywnych sposobów wentylowania w budownictwie.
Nasze działania propagujące wiedzę o jakości powietrza w budynkach zmierzają do podnoszenia świadomości społecznej na temat właściwej wentylacji.

 

Stowarzyszenie prowadzi działania popularyzujące wiedzę o wentylacji:

  • publikuje w prasie artykuły na temat wentylacji
  • wydaje czasopismo branżowe CYRKULACJE
  • wydaje książki branżowe
  • przygotowuje ulotki i broszury informacyjne
  • organizuje seminaria i szkolenia
  • organizuje wystawę branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej FORUM WENTYLACJA - SALON KLIMATYZACJA

Więcej informacji na temat Stowarzyszenia znajdziesz na: www.wentylacja.org.pl.

REKUPERACJA
PROJEKTOWANIE
x
Alnor Systemy Wentylacji
Aleja Krakowska 10
05-552 Wola Mrokowska
Polska

tel. +48 22 737 40 00