Kanały i kształtki oddymiające

Kanały i kształtki oddymiające

Czym są kanały oddymiające?

Kanały oddymiające to podstawowy element instalacji oddymiającej, służą do zarówno do transportu powietrza (pełniąc funkcję przewodów wentylacyjnych w wentylacji bytowej) jak również odprowadzanie dymu i gazów pożarowych z obszarów objętych pożarem w celu ułatwienia przeprowadzenia akcji gaśniczej i ewakuacji ludzi z obszaru zagrożonego.

Przewody oddymiające są najczęściej wykonywane z blachy stalowej o przekroju prostokątnym i okrągłym. Na rynku są również dostępne inne rozwiązania technologiczne np. kanały z płyt gipsowych ognioodpornych. 

System kanałów oddymiających SMOKE

System jednostrefowych, stalowych, okrągłych przewodów oddymiających o odporności ogniowej E600 120 (ho) S1500 single przeznaczony jest do stosowania w budownictwie w układzie poziomym jako elementy tworzące instalację wentylacji oddymiającej lub wentylacji mieszanej, spełniające jednocześnie funkcje wentylacji ogólnej i oddymiającej, przy założeniu, że obsługują wyłącznie tę strefę w której zostały zamontowane. 

Instalacje do obsługi w jednej strefie pożarowej, mogą stanowić samodzielne instalacje lub mogą być łączone z instalacją zbiorczą, wielostrefową. Zadaniem nadrzędnym instalacji oddymiających jest usuwanie gorących gazów i dymu z obszaru objętego pożarem w celu ułatwienia ewakuacji ludzi oraz umożliwienia akcji gaśniczej i ewakuacji ludzi z obszaru zagrożonego przy zachowaniu kryteriów szczelności ogniowej i/lub dymoszczelności określonych w warunkach oddziaływania temperatury 600˚C.

Stalowe, jednostrefowe, okrągłe przewody oddymiające typu SMOKE System, wraz z elementami składowymi, zostały sklasyfikowane według kryteriów normy PN-EN 13501-4+A1:2016 w klasie E600120(ho) S1500 single odporności ogniowej, oraz jako niepalne i nie rozprzestrzeniające ognia.

Kanały oddymiające - parametry techniczne

  • Stalowe, jednostrefowe, okrągłe przewody oddymiające typu SMOKE system mają następujący zakres bezpośredniego zastosowania wyników zgodnie z normą PN-EN 1366-9:2009:
  • Stalowe przewody oddymiające typu SMOKE system są przeznaczone do obsługi pojedynczych stref pożarowych.
  • Maksymalna średnica przewodów oddymiających typu SMOKE system, objętych niniejszą klasyfikacją, wynosi ∅1000mm.
  • Zmniejszenie wymiarów jest możliwe zgodnie z typoszeregiem do ∅100mm.
  • Maksymalna temperatura gazów pożarowych, odprowadzanych za pomocą przewodów oddymiających wynosi 600 °C.
  • Poszczególne odcinki oraz kształtki wentylacyjne przewodów typu SMOKE system mogą być montowane jedynie w pozycji poziomej (montaż w układzie pionowym jest niedopuszczalny).
  • Zakres stosowania przewodów typu SMOKE system obejmuje instalacje wentylacyjne o ciśnieniu roboczym od -1500 Pa do + 500 Pa.
REKUPERACJA
PROJEKTOWANIE
x
Alnor Systemy Wentylacji
Aleja Krakowska 10
05-552 Wola Mrokowska

tel. +48 22 737 40 00