Kanały i kształtki oddymiające SMOKE System

Zdjęcie rodziny produktów: Kanały i kształtki oddymiające SMOKE System

System jednostrefowych, stalowych, okrągłych przewodów oddymiających typu SMOKE System o odporności ogniowej E600 120 (ho) S1500 single, produkowanych przez firmę Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o. o., przeznaczony jest do stosowania w budownictwie w układzie poziomym jako elementy tworzące instalację wentylacji oddymiającej lub wentylacji mieszanej, spełniające jednocześnie funkcje wentylacji ogólnej i oddymiającej, przy założeniu, że obsługują wyłącznie tę strefę w której zostały zamontowane. Instalacje obsługujące jedną strefę pożarową, mogą stanowić samodzielne instalacje lub mogą być łączone z instalacją zbiorczą, wielostrefową. Zadaniem nadrzędnym instalacji oddymiających jest usuwanie gorących gazów i dymu z obszaru objętego pożarem w celu ułatwienia ewakuacji ludzi oraz umożliwienia akcji gaśniczej gaśniczej i ewakuacji ludzi z obszaru zagrożonego przy zachowaniu kryteriów szczelności ogniowej i/lub dymoszczelności określonych w warunkach  oddziaływania temperatury 600˚C.

Stalowe, jednostrefowe, okrągłe przewody oddymiające typu SMOKE System, wraz z elementami składowymi, zostały sklasyfikowane według kryteriów normy PN-EN 13501-4+A1:2016 w klasie E600120(ho) S1500 single odporności ogniowej, oraz jako niepalne i nie rozprzestrzeniające ognia.

Wszystkie nyplowe elementy przewodów oddymiających typu SMOKE System wyposażone są w uszczelki dwuwargowe do kształtek wentylacyjnych GASK z EPDM i uszczelkę pęczniejącą o grubości 1,8 mm i szerokości 10 mm. Uszczelka pęczniejąca pod wpływem wysokiej temperatury około 180˚C kilkakrotnie zwiększa swoją objętość powodując uszczelnienie układu w trakcie pożaru aby gorące gazy i dym nie wydostawały się na zewnątrz i aby utrzymane było podciśnienie do ich odprowadzenia.

Komponenty okrągłych przewodów oddymiających typu SMOKE System spełniają wymagania najwyższej klasy szczelności (klasa D), jeśli są przestrzegane wszystkie zalecenia odnośnie ich prawidłowego montażu, transportu, składowania itd.

REKUPERACJA
PROJEKTOWANIE
x
Alnor Systemy Wentylacji
Aleja Krakowska 10
05-552 Wola Mrokowska
Polska

tel. +48 22 737 40 00