Specyfikacja techniczna

SQUER System
Zdjęcie produktu SQUER System

Kanały i kształtki wentylacyjne o przekroju prostokątnym SQUER®System 
to elementy instalacji wentylacyjnej wykonane zgodnie z normą:
PN-EN 1505: 2001
 „Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokątnym” oraz normami przez nią powołanymi. Obmiar
powierzchni kanałów i kształtek wentylacyjnych dokonywany jest na podstawie 
normy DIN 18379 „German construction contract procedures – Part C:
General technical specifications for building works – Room ventilation systems”.
Stosowane są one w niskociśnieniowych i średniociś­nieniowych instalacjach
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach. Na zamówienie, jeśli jest
wymagana większa ochrona przed korozją możemy wykonać kanały i kształtki ze 
stali nierdzewnej
 lub aluminium.

Konstrukcja kanałów i kształtek prostokątnych opiera się na łączeniu blach za pomocą zamków blacharskich na zakładkę, poprzez zgrzewanie lub nitowanie elementów.
Kanały i kształtki są wykonywane jako niskociśnieniowe i średniociśnieniowe (min. Podciśnienie/max. Nadciśnienie):
klasa wykonania N (wykonanie niskociśnieniowe) - wykonanie standardowe - od - 400 Pa do +1000 Pa
klasa wykonania S (wykonanie średniociśnieniowe) - 1000 Pa do 2500 Pa

Wielkość odchyłek i grubości blach dobiera się według:

  • wymiaru dłuższego boku przewodu prostego,
  • wymiaru najdłuższego boku przekroju przyłącznego kształtki.

Realizujemy również zamówienia nietypowych kształtek nie ujętych w katalogu według Państwa szkicu.

 

 

REKUPERACJA
PROJEKTOWANIE