Ta strona używa Cookies. Przeczytaj naszą politykę prywatności. xKorzystając ze strony
wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rekuperatory

Raport - Rekuperator decentralny, jednorurowy z wymiennikiem ceramicznym HRU-WALL
pobierz

Raport - Rekuperator decentralny, jednorurowy z wymiennikiem ceramicznym HRU-WALL

Jednostka certyfikująca: Prüfstelle HLK Universität Stuttgart

Producent: ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Dokument odniesienia: EN 13141-8:2011

Produkty: Rekuperator decentralny, jednorurowy z wymiennikiem ceramicznym HRU-WALL-150-60

*reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego jest zabronione. Wzór dokumentu publikowany jest wyłącznie na potrzeby Klientów, którzy zakupili produkty Alnor objęte Atestem, którzy muszą dołączyć kopię Atestu do dokumentacji przetargowej.

Raport TÜV SÜD wg EN 308 - Rekuperator z odzyskiem ciepła HRU-MinistAIR-W-450
pobierz

Raport TÜV SÜD wg EN 308 - Rekuperator z odzyskiem ciepła HRU-MinistAIR-W-450


Jednostka certyfikująca: TÜV SÜD Industrie Service

Producent: ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Dokument odniesienia: DIN EN 308:1997-06

Produkty: Rekuperator z odzyskiem ciepła HRU-MinistAIR-W-450

*reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego jest zabronione. Wzór dokumentu publikowany jest wyłącznie na potrzeby Klientów, którzy zakupili produkty Alnor objęte Atestem, którzy muszą dołączyć kopię Atestu do dokumentacji przetargowej.

Deklaracja zgodności - Rekuperator z odzyskiem ciepła i wilgoci HRU-ECCO, HRU-ERGO
pobierz

Deklaracja zgodności - Rekuperator z odzyskiem ciepła i wilgoci HRU-ECCO, HRU-ERGO


Producent: ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Zastosowanie: Stosowane w wentylacji mechanicznej do odzysku ciepła

Dokument odniesienia: PN-EN 61000-3-2:2007+A2:2010 „Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-2: Poziomy dopuszczalne – Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika < lub = 16 A)”
PN-EN 61000-3-3:2011 „Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-3: Poziomy dopuszczalne – Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym < lub = 16 A przyłączone bezwarunkowo”
PN-EN 61000-6-3:2008+A1:2011 „Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-3: Normy ogólne -- Norma emisji w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym”
PN-EN 61000-6-1:2008 „Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-1: Normy ogólne -- Odporność w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym”
PN-EN 60335-1:2012+A13:2009 „Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania - Część 1: Wymagania ogólne”
PN-EN 60335-2-65:2004+A1:2008 „Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-65: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do oczyszczania powietrza”
PN-EN 50366:2004+IS1:2009 „Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Pola elektromagnetyczne – Metody obliczania i pomiaru"

Produkty: Rekuperator z odzyskiem ciepła i wilgoci HRU-ECCO, HRU-ERGO

Deklaracja zgodności - Centrala rekuperacyjna HRU-PremAIR
pobierz

Deklaracja zgodności - Centrala rekuperacyjna HRU-PremAIR


Producent: ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Zastosowanie: Stosowane w wentylacji mechanicznej do odzysku ciepła

Nazwa: Centrala rekuperacyjna serii HRU-PremAIR

Wymieniony powyżej typoszereg produktów spełnia następujące dyrektywy i normy: 

Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/EU
Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/EU
Rozporządzenia dotyczące Ekoprojektu: 1253/2014, 1254/2014
EN 55014-2:2015, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014, EN 61000-4-6:2013, EN 61000-4-11:2004 EN 55014-1:2017, EN 61000-3-2-2014, EN 55016-2-3:2017
EN 60335-1:2013+A11:2014+A13:2017, EN 60730-1:2016

Atest Higieniczny - Rekuperator HRU MinistAir W450
pobierz

Atest Higieniczny - Rekuperator HRU MinistAir W450

Atest NIZP-PZH nr.: HK/B/1380/01/2014 ważny do 2020-02-27

Jednostka certyfikująca: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Zastosowanie: Do montażu w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej

Produkt: Rekuperator z oddzyskiem ciepła i wilgoci 

*reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego jest zabronione. Wzór dokumentu publikowany jest wyłącznie na potrzeby Klientów, którzy zakupili produkty Alnor objęte Atestem, którzy muszą dołączyć kopię Atestu do dokumentacji przetargowej.

REKUPERACJA
PROJEKTOWANIE