Rekuperatory

Nota prawna

Nota prawna

Nota prawna

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja dokumentu w celach marketingowych jest zabronione. Wzór dokumentu publikowany jest wyłącznie na potrzeby Klientów, którzy kupili produkty firmy Alnor i muszą dołączyć kopię certyfikaty/atestu do dokumentacji przetargowej.

Deklaracja zgodności - Centrala rekuperacyjna HRU-PremAIR

Deklaracja zgodności - Centrala rekuperacyjna HRU-PremAIR

Deklaracja zgodności - Centrala rekuperacyjna HRU-PremAIR


Producent: ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Zastosowanie: Stosowane w wentylacji mechanicznej do odzysku ciepła

Nazwa: Centrala rekuperacyjna serii HRU-PremAIR

Wymieniony powyżej typoszereg produktów spełnia następujące dyrektywy i normy: 

Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/EU
Dyrektywa Radiowa RED 2014/53/UE
Dyrektywa ws. ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym RoHS III 2015/863
Rozporządzenia dotyczące Ekoprojektu: 1253/2014, 1254/2014

EN 60335-1:2012/A11:2013/A13:2017/A14:2019/A2:2009, PN-EN 60335-2-80:2007/A2:2009E,  
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1:2017, ETSI EN 300-220-2 V3.2.1:2018, ETSI EN 301 489-1 v2.1.1:2017,
ETSI EN 301 489-3 v2.1.1:2019, EN 60730-1: 2016

 

Deklaracja zgodności - Centrala rekuperacyjna HRU-SlimAIR

Deklaracja zgodności - Centrala rekuperacyjna HRU-SlimAIR

Deklaracja zgodności - Centrala rekuperacyjna HRU-SlimAIR


Producent: ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Zastosowanie: Stosowane w wentylacji mechanicznej do odzysku ciepła

Nazwa: Centrala rekuperacyjna serii HRU-SlimAIR

Wymieniony powyżej typoszereg produktów spełnia następujące dyrektywy i normy: 

Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/EU
Dyrektywa Radiowa RED 2014/53/UE
Dyrektywa ws. ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym RoHS III 2015/863
Rozporządzenia dotyczące Ekoprojektu: 1253/2014, 1254/2014

EN 60335-1:2012/A11:2013/A13:2017/A14:2019/A2:2009, PN-EN 60335-2-80:2007/A2:2009E,  
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1:2017, ETSI EN 300-220-2 V3.2.1:2018, ETSI EN 301 489-1 v2.1.1:2017,
ETSI EN 301 489-3 v2.1.1:2019, EN 60730-1: 2016

Deklaracja zgodności - Centrala rekuperacyjna HRU-MinistAIR

Deklaracja zgodności - Centrala rekuperacyjna HRU-MinistAIR

Deklaracja zgodności - Centrala rekuperacyjna HRU-MinistAIR


Producent: ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Zastosowanie: Stosowane w wentylacji mechanicznej do odzysku ciepła

Nazwa: Centrala rekuperacyjna serii HRU-MinistAIR

Wymieniony powyżej typoszereg produktów spełnia następujące dyrektywy i normy: 

Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/EU
Dyrektywa Radiowa RED 2014/53/UE
Dyrektywa ws. ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym RoHS III 2015/863
Rozporządzenia dotyczące Ekoprojektu: 1253/2014, 1254/2014

EN 60335-1:2012/A11:2013/A13:2017/A14:2019/A2:2009, PN-EN 60335-2-80:2007/A2:2009E,  
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1:2017, ETSI EN 300-220-2 V3.2.1:2018, ETSI EN 301 489-1 v2.1.1:2017,
ETSI EN 301 489-3 v2.1.1:2019, EN 60730-1: 2016

Deklaracja Zgodności- Rekuperator Ścienny HRU-WALL

Deklaracja Zgodności- Rekuperator Ścienny HRU-WALL

Deklaracja Zgodności- Rekuperator Ścienny HRU-WALL


Producent: ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Zastosowanie: Stosowane w wentylacji mechanicznej do odzysku ciepła

Nazwa:  Rekuperator decentralny HRU-WALL-100-25, HRU-WALL-150-60

Wymieniony powyżej typoszereg produktów spełnia następujące dyrektywy i normy: 

Dyrektywa Niskonapięciowa LVD 2014/35/UE
Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE
Dyrektywa ekoprojektu ErP 2009/125/WE
Rozporządzenia Komisji (UE): 1253/2014
Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym RoHS 2011/65/UE

EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017, EN 60335-2-80:2003 + A1:2004 + A2:2009
EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 50581:2012

Deklaracja Zgodności- Rekuperator Ścienny HRU-WALL-RC

Deklaracja Zgodności- Rekuperator Ścienny HRU-WALL-RC

Deklaracja Zgodności- Rekuperator Ścienny HRU-WALL-RC


Producent: ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Zastosowanie: Stosowane w wentylacji mechanicznej do odzysku ciepła

Nazwa:  Rekuperator decentralny HRU-WALL-RC-100-25, HRU-WALL-RC-150-60

Wymieniony powyżej typoszereg produktów spełnia następujące dyrektywy i normy: 

Dyrektywa Niskonapięciowa LVD 2014/35/UE
Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE
Dyrektywa ekoprojektu ErP 2009/125/WE
Rozporządzenia Komisji (UE): 1253/2014
Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym RoHS 2011/65/UE

EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017, EN 60335-2-80:2003 + A1:2004 + A2:2009
EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 50581:2012

Deklaracja zgodności z Programem Czyste Powietrze

Deklaracja zgodności z Programem Czyste Powietrze

Deklaracja zgodności z Programem Czyste Powietrze


Producent: ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Zastosowanie: Stosowane w wentylacji mechanicznej do odzysku ciepła

Nazwa:  Urządzenia wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z serii:
              HRU-PremAIR, HRU-MinistAIR, HRU-SlimAIR, HRU-WALL oraz cała seria central HRU-ERGO

Wymieniony powyżej typoszereg produktów spełnia wymagania techniczne programu priorytetowego NFOŚiGW „Czyste Powietrze” 2.0 określone w Załączniku nr 2 i 2a wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, tj. spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji nr 1254/2014 z dnia 11 lipca 2014 odnośnie efektywności energetycznej i posiadają klasę efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

*reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego jest zabronione. Wzór dokumentu publikowany jest wyłącznie na potrzeby Klientów, którzy zakupili produkty Alnor objęte Atestem, którzy muszą dołączyć kopię Atestu do dokumentacji przetargowej.

Atest Higieniczny - Rekuperatory serii HRU-SlimAIR i HRU-PremAIR

Atest Higieniczny - Rekuperatory serii HRU-SlimAIR i HRU-PremAIR

Atest Higieniczny - Rekuperatory serii HRU-SlimAIR i HRU-PremAIR

Atest NIZP-PZH nr.: B-BK-60212-0404/21 ważny do 2026-09-10

Jednostka certyfikująca: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Instytut Badawczy | Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

Przeznaczony do: wentylacji pomieszczeń w budynkach: mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, w tym obiektach wykonujących działalność leczniczą, obiektach handlowo-usługowych, oświatowo-wychowawczych

Produkt: Rekuperatory serii HRU-SlimAIR i HRU-PremAIR

*reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego jest zabronione. Wzór dokumentu publikowany jest wyłącznie na potrzeby Klientów, którzy zakupili produkty Alnor objęte Atestem, którzy muszą dołączyć kopię Atestu do dokumentacji przetargowej.

Deklaracja Zgodności - Centrale rekuperacyjne serii  HRU-ERGO

Deklaracja Zgodności - Centrale rekuperacyjne serii HRU-ERGO

Deklaracja Zgodności - Centrale rekuperacyjne serii HRU-ERGO


Producent: ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Zastosowanie: Stosowane w wentylacji mechanicznej do odzysku ciepła

Wymieniony powyżej typoszereg produktów spełnia następujące dyrektywy i normy:

PN-EN 61000-3-2:2007+A2:2010, PN-EN 61000-3-3:2011
PN-EN 61000-6-3:2008+A1:2011, PN-EN 61000-6-1:2008
PN-EN 60335-1:2012+A13:2009, PN-EN 60335-2-65:2004+A1:2008
PN-EN 50366:2004+IS1:2009
Normy ogólne -- Norma emisji w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym”

Produkty: Centrale rekuperacyjne z odzyskiem ciepła i wilgoci HRU-ERGO

Raport - Rekuperator decentralny, jednorurowy z wymiennikiem ceramicznym HRU-WALL

Raport - Rekuperator decentralny, jednorurowy z wymiennikiem ceramicznym HRU-WALL

Raport - Rekuperator decentralny, jednorurowy z wymiennikiem ceramicznym HRU-WALL

Jednostka certyfikująca: Prüfstelle HLK Universität Stuttgart

Producent: ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Dokument odniesienia: EN 13141-8:2011

Produkty: Rekuperator decentralny, jednorurowy z wymiennikiem ceramicznym HRU-WALL-150-60

*reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego jest zabronione. Wzór dokumentu publikowany jest wyłącznie na potrzeby Klientów, którzy zakupili produkty Alnor objęte Atestem, którzy muszą dołączyć kopię Atestu do dokumentacji przetargowej.

REKUPERACJA
PROJEKTOWANIE
x
Alnor Systemy Wentylacji
Aleja Krakowska 10
05-552 Wola Mrokowska
Polska

tel. +48 22 737 40 00