Ta strona używa Cookies. Przeczytaj naszą politykę prywatności. xKorzystając ze strony
wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wentylacja uzdrowisk

Wentylacja uzdrowisk 
Systemy wentylacji dla uzdrowisk

 

W ostatnich latach powstaje coraz więcej obiektów uzdrowiskowych. Cieszą się one częstszym zainteresowaniem wśród klientów.

W miejscach takich często projektowane są pomieszczenia takie jak: fitness, sauna, grota solna, baseny solankowe, siarkowe i borowinowe. Ze względu na swój nietypowy charakter i funkcje, obiekty te są bardzo niejednorodne i wymagają specjalistycznego podejścia na każdym etapie realizacji, od projektu po wykonawstwo. Instalacje wentylacyjne narażone są na oddziaływanie różnych silnie toksycznych substancji i związków chemicznych.

Bagatelizowana funkcja instalacji wentylacji w tego rodzaju obiektach, oraz dobór nieodpowiednich kanałów wentylacyjnych, powoduje problemy. Instalacje wentylacji już po krótkim okresie użytkowania wymagają remontu lub modernizacji.

Jakość instalacji wentylacyjnej

Substancje, na które narażone są kanały wentylacyjne w miejscach o podwyższonej wilgotności to:

 • woda mineralna,
 • jony chlorkowe,
 • jony sodowe, wapniowe,
 • związki siarki, potasu, magnezu, jodu, bromu.

Wymagania stawiane instalacji wentylacyjnej określone są w normie PN-83/B-03430/Az3. Dokument ten stanowi podstawę do sporządzenia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Warunki techniczne wykonania i odbioru precyzują zasady dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych, sposobu ich opracowania i zakresu czynności odbiorowych.

Pomimo to w Polsce nie ma odrębnych przepisów, precyzujących wymagania stawiane instalacjom wentylacyjnym dla stref spa w obiektach uzdrowiskowych. Przy projektowaniu instalacji wentylacyjnej projektanci często bazują na własnych doświadczeniach w tym zakresie.

Jakie kanały wentylacyjne wybrać?

Projektanci i wykonawcy tego typu instalacji są świadomi potrzeby stosowania rozwiązań eliminujących wykraplanie wilgoci na elementach instalacji oraz szkodliwego wpływu substancji chemicznych na materiał kanałów wentylacyjnych.

Wielokrotnie udaje im się przekonać inwestorów do zakupu specjalistycznych rozwiązań, w szczególności do zastosowania stali kwasoodpornej odpornej na działanie powietrza zawierającego wilgoć i związki chloru. Jednakże takie metody, chociaż bardzo korzystne z punktu widzenia właściwego funkcjonowania obiektu, jakości zapewnianego klimatu w uzdrowiskowych spa, niskich kosztów zakupu, często przegrywają pod względem okresu eksploatacji z rozwiązaniami z tworzyw sztucznych.

Skutki błędnie dobranej wentylacji

Nieraz skutki takiego oszczędzania można zaobserwować w wielu obiektach, wymagających remontu w następstwie wystąpienia korozji i pęknięć już po kilkuletniej eksploatacji.

Inne skutki, takie jak wysokie koszty eksploatacji, czy zła jakość utrzymywanego w hali klimatu, są mniej dotkliwe i zwykle nie są rozpoznawalne dla użytkowników, nie mających doświadczeń w eksploatacji lepszych jakościowo materiałów. Żeby zmienić takie podejście, powinno się obok kryterium ceny, niemal w stu procentach decydującego o wyborze oferty, wdrożyć kryterium rachunku ekonomicznego, który zawierałby analizę kosztów poniesionych za materiał z jakiego wykonywane są instalacje wentylacji i kosztów eksploatacji.

Niezbędne jest opracowanie wymagań formalnych, dotyczących stosowanych materiałów i urządzeń oraz sposobu wykonania instalacji wentylacyjnej dla obiektów uzdrowiskowych. Materiałami jakie najczęściej wybieranymi w strefach spa są stale kwasoodporne 316, bądź 316L. Spełniają one określone w normie PN-EN ISO 12944-2:2001 klasy korozyjności.

 

Klasy korozyjności
Przykłady środowisk typowych
dla klimatu umiarkowanego


Wewnątrz

Na zewnątrz
 C1  bardzo mała
Ogrzewane budynki z czystą atmosferą,
np. biura, sklepy, szkoły, hotele.

Nie dotyczy.
 C2  mała
Budynki nie ogrzewane, w których może mieć miejsce kondensacja, np. magazyny, hale sportowe.

Atmosfery w małym stopniu zanieczyszczone.
Głównie tereny wiejskie.
 C3  średnia
Pomieszczenia produkcyjne o dużej wilgotności
i pewnym zanieczyszczeniu powietrza, np. zakłady spożywcze, pralnie, browary, mleczarnie

Atmosfery miejskie i przemysłowe, średnie zanieczyszczenie tlenkiem siarki (IV).
Obszary przybrzeżne o małym zasoleniu.
C4 duża
Zakłady chemiczne, pływalnie,
stocznie remontowe statków i łodzi.

Obszary przemysłowe i obszary przybrzeżne
o średnim zasoleniu.
C5 bardzo duża (przemysłowa)
Budowle lub obszary z prawie ciągłą
kondensacja i dużym zanieczyszczeniem.

Obszary przemysłowe o dużej wilgotności
i agresywnej atmosferze.
C5-M bardzo duża (morska)
Budowle lub obszary z prawie ciągłą
kondensacja i dużym zanieczyszczeniem

Obszary przybrzeżne i oddalone od brzegu
w głąb morza o dużym zasoleniu.


Kategorie korozyjności atmosfery i przykłady typowych środowisk zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 12944-2

Alternatywa dla przewodów wentylacyjnych ze stali


Niemniej jednak materiały te pod wpływem działania wysoko stężonych substancji chemicznych występujących w wodach solankowych ulegają degradacji, tj. korozji. Dlatego alternatywą dla tych materiałów są tworzywa sztuczne, które:

 • są w 100% szczelne,
 • są odporne chemicznie,
 • są długotrwałe,
 • są łatwe montażu,
 • mają niewielką masę.

chemoodporna wentylacja


System chemoodpornych kanałów i kształtek wentylacyjnych jest idealną alternatywną dla tradycyjnych przewodów stalowych
do wentylacji obiektów specjalnych jak laboratoria, oczyszczalnie ścieków czy baseny.

Poznaj Wentylację chemoodporną >>>

Podsumowanie

Specyfika obiektu uzdrowiskowego/ spa wymaga utrzymywania indywidualnych parametrów powietrza niż w pozostałych miejscach. Dlatego te strefy powinny być dostosowane do panujących warunków klimatycznych niezależnie od typu i jakości montowanej wentylacji.

Obiekty te ze względu na swój nietypowy charakter i funkcje są bardzo różne i wymagają specjalistycznego podejścia na każdym etapie realizacji od projektu do wykonania.

Realizacja instalacji wentylacyjnej w spa i uzdrowiskach przy użyciu kanałów i kształtek z tworzyw sztucznych jest rozwiązaniem znacząco wydłużającym okres eksploatacji oraz zwiększającym, poziom bezpieczeństwa konstrukcji.

Poznaj zalety cynkowania:

 • Estetyczne wykończenie powierzchni, które umożliwia zachowanie atrakcyjnego efektu na długi okres czasu.
 • Zwiększona ochrona na odbarwienia i rdze.
 • Zabezpieczenie przed odkształceniami mechanicznymi, ścieraniem i utratą jakości.
 • Odporność na działanie substancji organicznych i nieorganicznych oraz możliwość długiego eksploatowania w warunkach atmosferycznych.
 • Potwierdzone ograniczenie strat materiałowych i finansowych spowodowanych występowaniem korozji.
 • Stal ocynkowana po okresie użytkowania jest materiałem, który nadaje się do ponownego wykorzystania, jako surowiec w przemyśle przetwórczym.

Szukasz więcej informacji na temat wentylacji w budynkach przemysłowych? Przeczytaj nasze artykuły:

 1. Wentylacja hal basenowych a wentylacja chemoodporna z tworzyw sztucznych
 2. Tworzywa sztuczne w wentylacji
 3. Spawanie kanałów wentylacyjnych z tworzyw sztucznych
 4. Modułowy system TRANS-Quick do odpylania
powrót
REKUPERACJA
PROJEKTOWANIE
`