Ta strona używa Cookies. Przeczytaj naszą politykę prywatności. xKorzystając ze strony
wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Często zadawane pytania

Jak wstawić zestawienie do Excela?

Należy wykonać zestawienie do pliku textowego. Następnie będąc w Excelu wybieramy „Otwórz”, ustawiamy typ plików na "„Pliki textowe” lub „Wszystkie pliki” i otwieramy nasz plik przesyłowy. W pojawiającym się okienku wybieramy jeszcze „Tab” (tabulator) jako separator, dzięki temu zachowany zostanie układ kolumn.

Dlaczego spadek ciśnienia na kratce, obliczony przez program, czasem wynosi 0.0Pa?

Najprawdopodobniej, przekroczony został wykres danych obliczeniowych kratki. Kratka RGS ma w katalogu producenta stosunkowo mały zakres prędkości liniowych na kratce i w kanale, dla których dostępne są dane o spadkach ciśnień. Są to: prędkość w kanale od 2 do 9m/s, prędkość na kratce dla 100% otwarcia przepustnicy od 1 do 5m/s oraz prędkość na kratce dla 50% otwarcia przepustnicy od 0.7 do 3m/s.

Jak połączyć na odległość dwie części instalacji, przy użyciu kolana 30st. Kolano takie w przeciwieństwie do kolana 90st., nie ma rzutu mogącego służyć do połączenia na odległość.

Należy stworzyć element własny (odpowiedni rzut kolana 30st.) i ponieważ punkty elementowi własnemu można podawać w dowolnych miejscach, podać je tak, żeby łączyły dwie oddalone od siebie części instalacji.

Czy można zdefiniowany element własny nagrać na dysk i użyć w innym rysunku?

Można. Najpierw tworzymy rozkazem nakładki „Element własny”. Następnie z tak utworzonego elementu tworzymy kolejny blok (nadrzędny), któremu nadajemy dowolną nazwę. Blok taki nagrywamy na dysk komendą „_WBLOCK”, pod nazwą łatwą do identyfikacji elementu własnego, ale uwaga: musi to być nazwa różniąca się choć jednym znakiem od nazwy bloku wykorzystanej przy definiowaniu elementu własnego, na początku. Tak utworzone bloki, umieszczone gdziekolwiek na dysku, wstawiamy do rysunków w miarę potrzeby przez „_INSERT”. Po wstawieniu pamiętamy o rozbiciu „_EXPLODE” wstawionego bloku gdyż jest on blokiem pomocniczym, nadrzędnym wobec elementu własnego. Planujemy w kolejnych wersjach ułatwić powyższe operacje.

Czy można zrobić dwa rzuty elementu własnego, tak aby w zestawieniu wykazywane były jako ten sam element z liczbą sztuk 2, np. w przypadku gdy są w projekcie dwa wentylatory Wen-ACM, każdy w innym rzucie.

Każdy z rzutów definiujemy jako element własny. Powstaną w ten sposób dwa (albo więcej) elementy własne. Przy definiowaniu każdego z nich podajemy IDENTYCZNE dane opisowe, z wyjątkiem nazwy bloku. Nazwom bloków dodajemy różne końcówki „_11” „_12” „_13” itd. Nazwy bloków mogą wtedy wyglądać np. tak: „Wen-ACM_11” „Wen-ACM_12” „Wen-ACM_13” itd. Obiekty nakładki (bloki) z takimi końcówkami są traktowane jako rzuty tego samego obiektu i w zestawieniu zostaną wykazane pod jedną pozycją z odpowiednią liczbą sztuk.

Czy skrót „PL” w nazwie programu oznacza, że nie działa on w angielskiej wersji autoCADa?

- Nie, w angielskiej wersji oczywiście działa. Skrót „PL” oznacza, że komunikujemy się z nakładką po polsku, no i najważniejsze, że jest to program polski, powstały od podstaw w wyniku konsultacji z polskimi PROJEKTANTAMI WENTYLACJI.

Po zainstalowaniu nakładka nie działa, czy powodem może być to, że dysponuję AutoCADem 2000 LT?

- Tak, jeśli dysponujesz AutoCADem 2000lub2002 w wersji LT, musisz przed uruchomieniem nakładki, zainstalować nakładkę powodującą rozumienie przez LT-ka lispów. Nakładka ta nazywa się LT-Extender(tylko starsza wersja 1.6) i dostępna jest na www.vectorsoft.pl

W czasie instalacji umieściłem katalog WENTYLE001 na dysku D: , czy to może być powód, że nakładka nie działa?

- Tak, katalog WENTYLE001 powinien być na dysku C:\ , w katalogu głównym tego dysku, pełna ścieżka dostępu do plików tego katalogu wygląda więc tak: C:\WENTYLE001\

Często stosuję klawisz ESC i zostają mi na rysunku błekitne wskaźniki kierunku, jak je zlikwidować? Jak też zlikwidować czerwone podświetlenie obiektów przez program?

- Pozostałe błękitne wskaźniki kierunków, błękitne oznaczenia wlotów, kółka punktów itp. odznaczamy wybierając ikonę „dPA w Elemencie” i bez akcji wciskając ENTER. Czerwone oznaczenie elementów przez program likwidujemy wybierając wobec liczonych obiektów „Podświetl” i OK a wobec jeszcze nieliczonych „Edycja” bez wprowadzania zmian a tylko z nacisnieciem samego OK.

Czasem wyłączają mi się punkty przyciągania OSNAP, czy powodem może być nakładka?

- Może się to zdarzyć, kiedy cofając komendy w AutoCADzie (Undo) cofniemy komendę nakładki, poza tym nie powinno wystąpić. Jeśli jednak wystąpi i możecie Państwo stwierdzić, w jakich okolicznościach, to prosimy o informację.

Według jakich danych są liczone spadki ciśnień w programie?

- Dla kanałów i złaczek o przekroju okrągłym źródłem danych jest profesjonalny katalog techniczny producenta „ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.”. Dla kanałów prostokątnych korzystano z różnych źródeł, dla różnych złączek. Lista tych źródeł znajduje się w programie, pod przyciskiem „Informacje” / „Literatura źródłowa”.

REKUPERACJA
PROJEKTOWANIE
`