FLX-REKU system

Nota prawna

Nota prawna

Nota prawna

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja dokumentu w celach marketingowych jest zabronione. Wzór dokumentu publikowany jest wyłącznie na potrzeby Klientów, którzy kupili produkty firmy Alnor i muszą dołączyć kopię certyfikaty/atestu do dokumentacji przetargowej.

Raport z badania aktywności antybakteryjnej w przewodach FLX-HDPE-A

Raport z badania aktywności antybakteryjnej w przewodach FLX-HDPE-A

Raport z badania aktywności antybakteryjnej w przewodach FLX-HDPE-A


Jednostka certyfikująca: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych IBWCh, Laboratorium Mikrobiologiczne, Łódź

Norma: ISO 22196:2011 "Measurement of antibacterial activity on plastics and other non-porous surfaces"

Zastosowanie: Do transportu powietrza w instalacjach wentylacyjnych w obiektach mieszkalnych

Produkty: FLX-HDPE-A

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 026/01/2022

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 026/01/2022

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 026/01/2022


Producent: ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  Przewody : FLX-HDPE-A-50, FLX-HDPE-A-63, FLX-HDPE-75, FLX-HDPE-A-75, FLX-HDPE-90, FLX-HDPE-A-90.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 029/02/2022

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 029/02/2022

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 029/02/2022


Producent: ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  Przewody : EPP-15-SRGL-125-0100, EPP-15-SRGL-160-0100, EPP-15-SRGL-200-0100, EPP-43-SRGL-125-0100, EPP-43-SRGL-160-0100, EPP-43-SRGL-200-0100
Kolana: EPP-15-BPF-125-45, EPP-15-BPF-160-45, EPP-15-BPF-200-45, EPP-43-BPF-125-45, EPP-43-BPF-160-45, EPP-43-BPF-200-45
Mufy: EPP-15-MSF-125, EPP-15-MSF-160, EPP-15-MSF-200, EPP-43-MSF-160, EPP-43-MSF-200
Puszki: FLX-PLO-EPP-75, FLX-PLO-EPP-R, FLX-PLO-EPP-R-P

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

Raport pomiaru szczelności układu FLX‐REKU

Raport pomiaru szczelności układu FLX‐REKU

Raport pomiaru szczelności układu FLX‐REKU

 

Sprzęt pomiarowy: AIRFLOW Model PAN300

Norma: PN-EN 12237

Zastosowanie: Do stosowania w instalacjach wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych, obiektach przemysłowych oraz użyteczności publicznej w tym w szpitalach

Produkty: Przewód elastyczny FLX-HDPE

Atest Higieniczny - Przewód półsztywny FLX-HDPE średnice 50, 63, 75 i 90mm

Atest Higieniczny - Przewód półsztywny FLX-HDPE średnice 50, 63, 75 i 90mm

Atest Higieniczny - Przewód półsztywny FLX-HDPE średnice 50, 63, 75 i 90mm

Atest NIZP-PZH nr.: B-BK-60212-1328/19 ważny do 2024-12-09

Jednostka certyfikująca: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Zastosowanie: Do stosowania w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach mieszkalnych

Produkty: Niemetaliczny przewód półsztywny FLX-HDPE-50/63/75/90, FLF-HDPE-A-50/36/75/90; FLX-HDPE-132-52

REKUPERACJA
PROJEKTOWANIE
x
Alnor Systemy Wentylacji
Aleja Krakowska 10
05-552 Wola Mrokowska
Polska

tel. +48 22 737 40 00