Galanteria wentylacyjna

Nota prawna

Nota prawna

Nota prawna

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja dokumentu w celach marketingowych jest zabronione. Wzór dokumentu publikowany jest wyłącznie na potrzeby Klientów, którzy kupili produkty firmy Alnor i muszą dołączyć kopię certyfikaty/atestu do dokumentacji przetargowej.

Krajowa Ocena Techniczna - ITB-KOT-2021/2033

Krajowa Ocena Techniczna - ITB-KOT-2021/2033

Krajowa Ocena Techniczna - ITB-KOT-2021/2033


Jednostka certyfikująca: ITB Instytut Techniki Budowlanej

Numer: ITB-KOT-2021/2033 wydanie 1

Data ważności: 09.12.2026

Produkty: Nawiewniki szczelinowe LDS.

Krajowa Ocena Techniczna - ITB-KOT-2021/2034

Krajowa Ocena Techniczna - ITB-KOT-2021/2034

Krajowa Ocena Techniczna - ITB-KOT-2021/2034


Jednostka certyfikująca: ITB Instytut Techniki Budowlanej

Numer: ITB-KOT-2021/2034 wydanie 1

Data ważności: 21.12.2026

Produkty: Nawiewniki i wywiewniki ALNOR.

Krajowa Ocena Techniczna - ITB-KOT-2021/2035

Krajowa Ocena Techniczna - ITB-KOT-2021/2035

Krajowa Ocena Techniczna - ITB-KOT-2021/2035


Jednostka certyfikująca: ITB Instytut Techniki Budowlanej

Numer: ITB-KOT-2021/2035 wydanie 1

Data ważności: 09.12.2026

Produkty: Dysze dalekiego zasięgu (nawiewniki) ITG i KHA.

Krajowa Ocena Techniczna - ITB-KOT-2022/2144

Krajowa Ocena Techniczna - ITB-KOT-2022/2144

Krajowa Ocena Techniczna - ITB-KOT-2022/2144


Jednostka certyfikująca: ITB Instytut Techniki Budowlanej

Numer: ITB-KOT-2022/2144 wydanie 1

Data ważności: 30.03.2027

Produkty: Ścienne czerpnie powietrza, ścienne wyrzutnie powietrza, ścienne czerpnie/wyrzutnie powietrza.

Krajowa Ocena Techniczna - ITB-KOT-2022/2145

Krajowa Ocena Techniczna - ITB-KOT-2022/2145

Krajowa Ocena Techniczna - ITB-KOT-2022/2145


Jednostka certyfikująca: ITB Instytut Techniki Budowlanej

Numer: ITB-KOT-2022/2145 wydanie 1

Data ważności: 23.08.2027

Produkty: Kratki wentylacyjne SGR i SHR

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 011/01/2022

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 011/01/2022

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 011/01/2022


Producent: ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  Zawory wentylacyjne ALNOR z blachy ocynkowanej Z140/10µm pokryta powłoką lakierową proszkową: KN-RM, KNV-RM, KNI-RMI, KNT-RML, KW-RM, KWV-RM, KWI-RMI, KWO-RML
Zawory wentylacyjne ALNOR z blachy stalowej odpornej na korozję 1.4301/304 i 1.4404/316L: KN-K-RM, KW-K-RM, KCN

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  Przeznaczone są do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą być także stosowane w budynkach magazynowych, przemysłowych i gospodarczych. 

Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2021/2034 wydanie 1.

Jednostka oceny technicznej:  Instytut Techniki Budowlanej 

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 012/02/2022

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 012/02/2022

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 012/02/2022


Producent: ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Zawory wentylacyjne ALNOR z polichlorku winylu (PVC): KPP

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  Przeznaczone są do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą być także stosowane w budynkach magazynowych, przemysłowych i gospodarczych. 

Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2021/1579 wydanie 1

Jednostka oceny technicznej:  Instytut Techniki Budowlanej 

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 013/02/2022

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 013/02/2022

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 013/02/2022


Producent: ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  Anemostaty ALNOR z blachy ocynkowanej Z140/10μm pokrytej powłoką lakierową proszkową: ACL, ACP, AKL, AKP, DKF, DKF-L, GCR-N, GCR-F, GCR-NP, GCR-FP, GCR-L, GCR-LP, NKSD-CB, NKSD-C, NKSD-R, NK-SWA, NK-SWB. Anemostaty ALNOR z aluminium: NCD, NCD-S, RVA.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  Przeznaczone są do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą być także stosowane w budynkach magazynowych, przemysłowych i gospodarczych.

Anemostaty NCD, NCD-S, NKSD-C, NKSD-CB, NKSD-R, NK-SWA, NK-SWB oraz RVA stosowane są ze skrzynkami rozprężnymi, dostosowanymi pod względem wymiarów i materiałów do pozostałych elementów instalacji wentylacji.

Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2021/2034 wydanie 1

Jednostka oceny technicznej:  Instytut Techniki Budowlanej 

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 014/01/2020

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 014/01/2020

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 014/01/2020


Producent: ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  Dysze dalekiego zasięgu ITG z blachy aluminiowej EN AW-6060 stan T5 i pokryte powłoką proszkową. Dysze dalekiego zasięgu KHA z blachy stalowej i pokryte powłoką proszkową.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  Przeznaczone są do doprowadzania powietrza, w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą być stosowane w budynkach magazynowych, przemysłowych i gospodarczych. Są przeznaczone do stosowania w wysokich pomieszczeniach o dużej kubaturze.

Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2021/2035 wydanie 1

Jednostka oceny technicznej:  Instytut Techniki Budowlanej 

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 015/01/2022

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 015/01/2022

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 015/01/2022


Producent: ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  Nawiewniki szczelinowe LDS-1-495, LDS-2-495, LDS-2-990, LDS-3-990, LDS-4-990.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  Elementy instalacji wentylacji i klimatyzacji, przeznaczone do doprowadzania powietrza do pomieszczeń w budynkach, w tym w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą być stosowane w budynkach magazynowych, przemysłowych i gospodarczych. Stosowane są ze skrzynkami rozprężnymi dostosowanymi pod względem wymiarów i materiałów do pozostałych elementów wentylacji.

Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2021/2033 wydanie 1

Jednostka oceny technicznej:  Instytut Techniki Budowlanej

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 020/02/23

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 020/02/23

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 020/02/23


Producent: ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  Kratki wentylacyjne SGR (do kanałów okrągłych) i SHR (do kanałów prostokątnych) z blachy stalowej, pokrytej powłoką proszkową.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  Przeznaczone są do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza, w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2022/2145 wydanie 1

Jednostka oceny technicznej:  Instytut Techniki Budowlanej

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 021/01/2022

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 021/01/2022

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 021/01/2022


Producent: ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  

Ścienne czerpnie/wyrzutnie powietrza wykonane z blachy stalowej ocynkowanej (pokryte opcjonalnie powłoką proszkową) : CSQ/WSQ.
Ścienne czerpnie/wyrzutnie powietrza wykonane z blachy aluminiowej (pokryte opcjonalnie powłoką proszkową): CSQ-A/WSQ-A.
Ścienne czerpnie/wyrzutnie powietrza wykonane z blachy stalowej odpornej na korozję: CSQ-K/WSQ-K, USUA, USMS.
Ścienne wyrzutnie zwrotne powietrza wykonane z blachy stalowej ocynkowanej oraz blachy aluminiowej: WSOQ.
Ścienne wyrzutnie powietrza wykonane z polichlorku winylu (PVC): USMS-P.
Ścienne czerpnio - wyrzutnie powietrza wykonane z blachy stalowej odpornej na korozję: USLA, UVLA, UELA, USUF, USAB.
Ścienne czerpnio - wyrzutnie powietrza wykonane z aluminium: USAV.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  Przeznaczone są do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza, w instalacjach wentylacji i klimatyzacji, w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2022/2144 wydanie 1

Jednostka oceny technicznej:  Instytut Techniki Budowlanej

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 045/01/23

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 045/01/23

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 045/01/23


Producent: ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: anemostat gipsowy KNG.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  Przeznaczone są do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza, w instalacjach wentylacji i klimatyzacji, w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

Krajowa specyfikacja techniczna : PN-EN 13142:2021-09 Wentylacja budynków -- Elementy/wyroby do wentylacji mieszkań -- Wymagania i dodatkowe charakterystyki właściwości użytkowych.
PN-EN 13141-2:2010 Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 2: Wywiewniki i nawiewniki.

Jednostka oceny technicznej: nie dotyczy

Atest Higieniczny - Zawory i anemostaty wentylacyjne | Stal ocynkowana

Atest Higieniczny - Zawory i anemostaty wentylacyjne | Stal ocynkowana

Atest Higieniczny - Zawory i anemostaty wentylacyjne | Stal ocynkowana


Atest NIZP-PZH nr.:
 B-BK-60212-0117/20 ważny do 2025-07-22

Jednostka certyfikująca: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Zastosowanie: Do regulacji nawiewanego i wywiewanego powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, obiektach szpitalnych oraz obiektach przemysłowych. 

Produkty KOD: Zawory nawiewne i wywiewne KW-RM, KWI, KWO-RML, KWV-RM, KNI, KNV-RM, KNT-RML; anemostaty GCR, NKSD-C, NKSD-CB, NK-SWB, NK-SWA, NKSD-R, HHS; dysza dalekiego zasięgu ITG; anemostaty okrągłe ACL, AKL, AKP, DKF; rozety maskujące ROZ-P; kratka SHR; 

Atest Higieniczny - Zawory, anemostaty i czerpnie/wyrzutnie ścienne | Stal kwasooporna

Atest Higieniczny - Zawory, anemostaty i czerpnie/wyrzutnie ścienne | Stal kwasooporna

Atest Higieniczny - Zawory, anemostaty i czerpnie/wyrzutnie ścienne | Stal kwasooporna


Atest NIZP-PZH nr.:
 B-BK-60212-0116/20 ważny do 2025-07-22

Jednostka certyfikująca: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Zastosowanie: Do regulacji nawiewanego i wywiewanego powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, obiektach szpitalnych oraz obiektach przemysłowych. 

Produkty KOD: Zawory nawiewne i wywiewne KW-K-RM, KCN, KN-K-RM; czerpnie i wyrzutnie ścienne UELA, UVLA, USLA, USUA, USMS, USUF, USAB; rozety maskujące ROZ-H.

Atest Higieniczny - Anemostaty nawiewne i wywiewne, dysze dalekiego zasięgu, nawiewniki szczelinowe, czerpnie-wyrzutnie oraz kratki

Atest Higieniczny - Anemostaty nawiewne i wywiewne, dysze dalekiego zasięgu, nawiewniki szczelinowe, czerpnie-wyrzutnie oraz kratki

Atest Higieniczny - Anemostaty nawiewne i wywiewne, dysze dalekiego zasięgu, nawiewniki szczelinowe, czerpnie-wyrzutnie oraz kratki

Atest NIZP-PZH nr.: B-BK-60212-0115/20 ważny do 2025-07-22

Jednostka certyfikująca: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Zastosowanie: Regulacja nawiewnego i wywiewnego powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, obiektach szpitalnych oraz obiektach przemysłowych

Produkty KOD: Anemostaty nawiewne NCD-S, RVA, NCD; Dysze dalekiego zasięgu KHA; Nawiewniki szczelinowe LDS oraz kratki SHR.

Atest Higieniczny - Kratki i ramki wentylacyjne, skrzynki rozprężne

Atest Higieniczny - Kratki i ramki wentylacyjne, skrzynki rozprężne

Atest Higieniczny - Kratki i ramki wentylacyjne, skrzynki rozprężne

Atest NIZP-PZH nr.: B-BK-60212-0331/20 ważny do 2025-07-29

Jednostka certyfikująca: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Zastosowanie: Do zastosowania w montażu w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, obiektach szpitalnych oraz obiektach przemysłowych

Produkty KOD: Ramki RM, RML, RMIL; Kratki SGR, SGR-DA;  skrzynki rozprężne pod nawiewniki PRK, PRW, PRV, PRR, PRR-SD-R, PRO, PRR-CD, PR-LDS.

Atest higieniczny - Czerpnie-wyrzutnie ścienne, przepustnice do kratek wentylacyjnych

Atest higieniczny - Czerpnie-wyrzutnie ścienne, przepustnice do kratek wentylacyjnych

Atest higieniczny - Czerpnie-wyrzutnie ścienne, przepustnice do kratek wentylacyjnych

Atest NIZP-PZH nr.: B-BK-60212-0332/20 ważny do 2025-07-29

Jednostka certyfikująca: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Zastosowanie: Do zastosowania w montażu w instalacjach wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, obiektach szpitalnych oraz obiektach przemysłowych

Produkty KOD: Anemostaty NCD-S-DA, EGG, Czerpnie-wyrzutnie ścienne UELA-AL, USAV, USAV-BM, ULMA; przepustnice do kratek SHR-DAW.

REKUPERACJA
PROJEKTOWANIE
x
Alnor Systemy Wentylacji
Aleja Krakowska 10
05-552 Wola Mrokowska
Polska

tel. +48 22 737 40 00