Kanały i kształtki okrągłe

Nota prawna

Nota prawna

Nota prawna

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja dokumentu w celach marketingowych jest zabronione. Wzór dokumentu publikowany jest wyłącznie na potrzeby Klientów, którzy kupili produkty firmy Alnor i muszą dołączyć kopię certyfikaty/atestu do dokumentacji przetargowej.

Certyfikat Szczelności Instalacji Wentylacyjnej  - klasa szczelności

Certyfikat Szczelności Instalacji Wentylacyjnej - klasa szczelności "D" wg EN 12237:2003 - elementy okrągłe z uszczelką

Certyfikat Szczelności Instalacji Wentylacyjnej - klasa szczelności "D" wg EN 12237:2003 - elementy okrągłe z uszczelką


Jednostka certyfikująca: RISE Research Institiutes of Sweden AB | Certification (wcześniej SITAC)

Zastosowanie: Do stosowania w instalacjach wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych, obiektach przemysłowych oraz użyteczności publicznej w ty m w szpitalach.
Użycie kanałów i kształtek z uszczelkami umozliwia zmniejszenie strat energii oraz ciśnień. Produkty te znajdują zastosowanie w obiektach energooszczędnych.

Produkty: Kanały spiralnie zwijane SPR, kształtki wentylacyjne z uszczelkami, tłumiki akustyczne SIL, SIRL, przepustnice jednopłaszczyznowe DASL, DARL, DATL, klapy rewizyjne IPR

Kanały i kształtki okrągłe z uszczelkami produkowane są zgodnie ze szwedzką Aprobatą Techniczną nr 0103/07 wydaną przez RISE (wcześniej SP Certifiering).
Certyfikat TÜV Rheinland Polska - Kanały i kształtki wentylacyjne

Certyfikat TÜV Rheinland Polska - Kanały i kształtki wentylacyjne

Certyfikat TÜV Rheinland Polska - Kanały i kształtki wentylacyjne


Jednostka certyfikująca: TÜV Rheinland Polska

Zastosowanie: Do stosowania w instalacjach wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych, obiektach przemysłowych oraz użyteczności publicznej w tym w szpitalach

Produkty: Wentylacyjne kanały i kształtki okrągłe, podstawy, klapy rewizyjne, czerpnie i wyrzutnie dachowe.

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1036

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1036

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1036


Jednostka certyfikująca: ITB Instytut Techniki Budowlanej

Numer: ITB-KOT-2019/1036 wydanie 2

Data ważności: 22.12.2026 r. 

Produkty: Przewody wentylacyjne SPIRAL®system o przekroju kołowym

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 001/01/2022

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 001/01/2022

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 001/01/2022


Producent: ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  Przewody wentylacyjne SPIRAL®system o przekroju kołowym z blachy ocynkowanej: SPR-Z

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 

Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2019/1036 wydanie 2, 2021

Jednostka oceny technicznej:  Instytut Techniki Budowlanej 

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 002/01/2022

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 002/01/2022

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 002/01/2022


Producent: ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  Przewody wentylacyjne SPIRAL®system o przekroju kołowym z blachy ocynkowanej: SPR-C

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 

Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2019/1036 wydanie 2, 2021

Jednostka oceny technicznej:  Instytut Techniki Budowlanej 

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 003/01/2022

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 003/01/2022

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 003/01/2022


Producent: ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  Kształtki wentylacyjne SPIRAL®system o przekroju kołowym z blachy ocynkowanej – system bezuszczelkowy: NS, MSF, KIL, ILSV-45, ILS, ILSF, ILPR, ILP, BSK, BSD, BS, BPK, BPKF, BP, BPD, YSV-45, TSV-45, XSV-45, TSC, TS, XSC, XS, TPC, XPC, TPC-CP-R, SSCV-45, SS, SSC, SSCFB, SSCCB, SPS, SP, RSCF, RSFCF, RSF, RSFF, RSCL, RSL, RSCLF, RSLF, RPC, RPCF, ODSO, CS, CSF, CPS, CP, CPNF, CPF, ILSN, ASV.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 

Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2019/1036 wydanie 2, 2021

Jednostka oceny technicznej:  Instytut Techniki Budowlanej 

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 004/01/2022

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 004/01/2022

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 004/01/2022


Producent: ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  Kształtki wentylacyjne SPIRAL®system o przekroju kołowym z blachy ocynkowanej – system uszczelkowy: NSL, KILL, ILSVL-45, ILSL, ILPRL, ILPL, BSKL, BSDL, BSL, BPL, BPKL, BPKFL, BPDL, YSVL-45, TSVL-45, XSVL-45, TSCL, TSL, XSCL, XSL, TPCL, XPCL, TPCL-CP-R, SSCVL-45, SSL, SSCL, SSCFBL, SSCCBL, SPSL, SPL, SNSL, SMSFL, RSCFL, RSFCFL, RSFL, RSFFL, RSCLL, RSLL, RSCLFL, RSLFL, RPCL, RPCFL, ODSOL, CSL, CPSL, ILSNL, ASVL.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 

Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2019/1036 wydanie 2, 2021

Jednostka oceny technicznej:  Instytut Techniki Budowlanej 

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 005/01/2022

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 005/01/2022

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 005/01/2022


Producent: ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  SPIRAL®system o przekroju kołowym z blachy stalowej odpornej na korozję 1.4301/304 i 1.4404/316L: SPR-K

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 

Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2019/1036 wydanie 2, 2021

Jednostka oceny technicznej:  Instytut Techniki Budowlanej 

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 006/01/2022

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 006/01/2022

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 006/01/2022


Producent: ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  Kształtki wentylacyjne SPIRAL®system o przekroju kołowym z blachy stalowej odpornej na korozję 1.4301/304 i 1.4404/316L – system bezuszczelkowy: NS-K, MSF-K, KIL-K, ILSV-45-K, ILS-K, ILSF-K, ILPR-K, ILP-K, BSK-K, BSD-K, BS-K, BPK-K, BPKF-K, BP-K, BPD-K, YSV-45-K, TSV-45-K, XSV-45-K, TSC-K, TS-K, XSC-K, XS-K, TPC-K, XPC-K, TPC-CP-R-K, SSCV-45-K, SS-K, SSC-K, SSCFB-K, SSCCB-K, SPS-K, SP-K, RSCF-K, RSFCF-K, RSF-K, RSFF-K, RSCL-K, RSL-K, RSCLF-K, RSLF-K, RPC-K, RPCF-K, ODSO-K, CS-K, CSF-K, CPS-K, CP-K, CPNF-K, CPF-K, ILSN-K, ASV-K.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 

Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2019/1036 wydanie 2, 2021

Jednostka oceny technicznej:  Instytut Techniki Budowlanej 

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 007/01/2022

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 007/01/2022

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 007/01/2022


Producent: ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  Kształtki wentylacyjne SPIRAL®system o przekroju kołowym z blachy stalowej odpornej na korozję 1.4301/304 i 1.4404/316L – system uszczelkowy: NSL-K, KILL-K, ILSVL-45-K, ILSL-K, ILPRL-K, ILPL-K, BSKL-K, BSDL-K, BSL-K, BPL-K, BPKL-K, BPKFL-K, BPDL-K, YSVL-45-K, TSVL-45-K, XSVL-45-K, TSCL-K, TSL-K, XSCL-K, XSL-K, TPCL-K, XPCL-K, TPCL-CP-R-K, SSCVL-45-K, SSL-K, SSCL-K, SSCFBL-K, SSCCBL-K, SPSL-K, SPL-K, SNSL-K, SMSFL-K, RSCFL-K, RSFCFL-K, RSFL-K, RSFFL-K, RSCLL-K, RSLL-K, RSCLFL-K, RSLFL-K, RPCL-K, RPCFL-K, ODSOL-K, CSL-K, CPSL-K, ILSNL-K, ASVL-K.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 

Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2019/1036 wydanie 2, 2021

Jednostka oceny technicznej:  Instytut Techniki Budowlanej 

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 018/02/2022

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 018/02/2022

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 018/02/2022


Producent: ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Przewody wentylacyjne: SPR-A. Kształtki wentylacyjne – system uszczelkowy: ASVL-A-45, BSDL-A, BSKL-A, BSL-A, CSL-A, GALA-A, ILSL-A, ILSNL-A, ILSVL-45-A, KILL-A, NSL-A, ODSOL-A, RSCLFL-A, RSCLL-A, RSLFL-A, RSLL-A, RSFCL-A, RSFCFL-A, RSFL-A, RSFFL-A, SMSFL-A, SNSL-A, SPSL-A, SSL-A, SSCCBL-A, SSCFBL-A, SSCL-A, SSCVL-A, TPCL-A, XPCL-A, TSCL-A, TSL-A, XSL-A, TSVL-A, XSVL-A, XSCL-A, YSVL-A-45. Kształtki wentylacyjne – system bezuszczelkowy: ASV-A-45, BS-A, BSD-A, BSK-A, CS-A, ILS-A, ILSF-A, ILSN-A, ILSV-45-A, KIL-A, MSF-A, NS-A, ODSO-A, RSCL-A, RSCLF-A, RSL-A, RSLF-A, RSFC-A, RSFCF-A, RSF-A, RSFF-A, SPS-A, SS-A, SSC-A, SSCCB-A, SSCFB-A, SSCV-A, TPC-A, XPC-A, TSC-A, TS-A, XS-A, TSV-A, XSV-A, XSC-A, YSV-A-45.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 040/01/23

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 040/01/23

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 040/01/23


Producent: ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: 

Przewody wentylacyjne SPIRAL®system o przekroju kołowym z blachy ocynkowanej: SRGL (zgrzewane liniowo), SRGW (spawane doczołowo).

Przewody wentylacyjne SPIRAL®system o przekroju kołowym ze stali odpornej na korozję: SRGL-K (zgrzewane liniowo), SRGW-K (spawane doczołowo).

Przewody wentylacyjne SPIRAL®system o przekroju kołowym z blachy aluminiowej: SRGL-A (zgrzewane liniowo), SRGW-A (spawane doczołowo).

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

Klasyfikacja czystości M1 dla niskoemisyjnych materiałów budowlanych -  Wentylacyjne kształtki segmentowe

Klasyfikacja czystości M1 dla niskoemisyjnych materiałów budowlanych - Wentylacyjne kształtki segmentowe

Klasyfikacja czystości M1 dla niskoemisyjnych materiałów budowlanych - Wentylacyjne kształtki segmentowe


Jednostka certyfikująca: fińska Fundacja Informacji Budowlanych (The Building Information Foundation RTS sr)

Dokument odniesienia: the Classification of Indoor Climate 2018 and the Cleanliness Classification of Air-handling Products: General Rules.

Produkty: Segmentowe kolana, zwężki, trójniki, króćce, złączki nyplowe, odsadzki, przepustmice regulujące, zamykające, soczewkowe i wielopłaszczyznowe.

Klasyfikacja czystości M1 dla niskoemisyjnych materiałów budowlanych -  Wentylacyjne kanały spiralnie zwijane

Klasyfikacja czystości M1 dla niskoemisyjnych materiałów budowlanych - Wentylacyjne kanały spiralnie zwijane

Klasyfikacja czystości M1 dla niskoemisyjnych materiałów budowlanych - Wentylacyjne kanały spiralnie zwijane


Jednostka certyfikująca: fińska Fundacja Informacji Budowlanych (The Building Information Foundation RTS sr)

Dokument odniesienia: the Classification of Indoor Climate 2018 and the Cleanliness Classification of Air-handling Products: General Rules.

Produkty: Kanały wentylacyjne spiralnie zwijane.

Klasyfikacja czystości M1 dla niskoemisyjnych materiałów budowlanych -  Wentylacyjne kolana tłoczone

Klasyfikacja czystości M1 dla niskoemisyjnych materiałów budowlanych - Wentylacyjne kolana tłoczone

Klasyfikacja czystości M1 dla niskoemisyjnych materiałów budowlanych - Wentylacyjne kolana tłoczone


Jednostka certyfikująca: fińska Fundacja Informacji Budowlanych (The Building Information Foundation RTS sr)

Dokument odniesienia: the Classification of Indoor Climate 2018 and the Cleanliness Classification of Air-handling Products: General Rules

Produkty: Tłoczone kolana wentylacyjne.

Klasyfikacja czystości M1 dla niskoemisyjnych materiałów budowlanych -  Wentylacyjne redukcje, trójniki i kołnierze tłoczone

Klasyfikacja czystości M1 dla niskoemisyjnych materiałów budowlanych - Wentylacyjne redukcje, trójniki i kołnierze tłoczone

Klasyfikacja czystości M1 dla niskoemisyjnych materiałów budowlanych - Wentylacyjne redukcje, trójniki i kołnierze tłoczone


Jednostka certyfikująca: fińska Fundacja Informacji Budowlanych (The Building Information Foundation RTS sr)

Dokument odniesienia: the Classification of Indoor Climate 2018 and the Cleanliness Classification of Air-handling Products: General Rules

Produkty: Tłoczone redukcje, trójniki i kołnierze wentylacyjne.

Atest Higieniczny - Kanały i kształtki o przekroju okrągłym i prostokątnym ocynkowane

Atest Higieniczny - Kanały i kształtki o przekroju okrągłym i prostokątnym ocynkowane

Atest Higieniczny - Kanały i kształtki o przekroju okrągłym i prostokątnym ocynkowane


Atest NIZP-PZH nr.: B.BK.60112.0225.2022 ważny do 22.08.2027; B.BK.60112.0226.2022 ważny do 22.08.2027

Jednostka certyfikująca: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Zastosowanie: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach: mieszkalnych, użyteczności publicznej (m.in. w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą, usługowych) oraz w obiektach przemysłowych

Produkty: Kanały i kształtki wentylacyjne o przekroju okrągłym z blachy ocynkowanej.

Atest Higieniczny - Kanały i kształtki o przekroju okrągłym i prostokątnym z blachy kwasoodpornej

Atest Higieniczny - Kanały i kształtki o przekroju okrągłym i prostokątnym z blachy kwasoodpornej

Atest Higieniczny - Kanały i kształtki o przekroju okrągłym i prostokątnym z blachy kwasoodpornej


Atest NIZP-PZH nr.: B.BK.60112.0230.2022 ważny do 22.08.2027, B.BK.60112.0231.2022 ważny do 22.08.2027

Jednostka certyfikująca: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Zastosowanie: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach:mieszkalnych, użyteczności publicznej (m.in. w obiektach: podmiotów wykonujących działalność leczniczą, usługową) oraz w obiektach przemysłowych

Produkty: Kanały i kształtki o przekroju okrągłym i prostokątnym ze stali kwasoodpornej

Atest Higieniczny - Kanały i kształtki o przekroju okrągłym i prostokątnym z blachy aluminiowej

Atest Higieniczny - Kanały i kształtki o przekroju okrągłym i prostokątnym z blachy aluminiowej

Atest Higieniczny - Kanały i kształtki o przekroju okrągłym i prostokątnym z blachy aluminiowej


Atest NIZP-PZH nr.: B.BK.60112.0003.2023 ważny do 2028-04-26 oraz B.BK.60112.0004.2023 ważny do 2028-04-26

Jednostka certyfikująca: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Zastosowanie: Do stosowania w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach mieszkalnych, obiektach przemysłowych oraz użyteczności publicznej w tym w szpitalach

Produkty: Kanały i kształtki o przekroju okrągłym i prostokątnym oraz: czerpnie, wyrzutnie, kratki, przepustnice.

REKUPERACJA
PROJEKTOWANIE
x
Alnor Systemy Wentylacji
Aleja Krakowska 10
05-552 Wola Mrokowska

tel. +48 22 737 40 00