Klapy przeciwpożarowe

Nota prawna

Nota prawna

Nota prawna

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja dokumentu w celach marketingowych jest zabronione. Wzór dokumentu publikowany jest wyłącznie na potrzeby Klientów, którzy kupili produkty firmy Alnor i muszą dołączyć kopię certyfikaty/atestu do dokumentacji przetargowej.

Certyfikat stałości właściwości użytkowych przeciwpożarowych klap odcinających typu FDA-BU

Certyfikat stałości właściwości użytkowych przeciwpożarowych klap odcinających typu FDA-BU

Certyfikat stałości właściwości użytkowych przeciwpożarowych klap odcinających typu FDA-BU


Producent: Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Deklarowane zamierzone zastosowanie wyrobu: Przeznaczone do stosowania w instalacjach wentylacji bytowej (wentylacji ogólnej) w miejscach przejść przez przegrody budowlane o określonej odporności ogniowej. 

Numer certyfikatu: 2434-CPR-0198

Certyfikat wydany przez: Centrum Techniki Okrętowej S.A. Ośrodek Certyfikacji Wyrobów - Jednostka Notyfikowana Nr 2434

Dokument odniesienia: EN 15650:2010

Produkt: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu FDA-BU, FDA-BU-E, FDA-BU-KN, FDA-BU-KW

Deklaracja właściwości użytkowych Nr 002/02/22 - Przeciwpożarowa klapa odcinająca  FDA-BU

Deklaracja właściwości użytkowych Nr 002/02/22 - Przeciwpożarowa klapa odcinająca FDA-BU

Deklaracja właściwości użytkowych Nr 002/02/22 - Przeciwpożarowa klapa odcinająca FDA-BU


Producent: Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowanie wyrobu budowlanego: 
Przeciwpożarowa klapa FDA-BU jest przeznaczona do stosowania w instalacjach wentylacji bytowej (wentylacji ogólnej) w miejscach przejść instalacji wentylacyjnych przez przegrody budowalne o określonej odporności ogniowej. Jej funkcją jest przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się ognia i dymu przez instalację wentylacyjne poprzez zachowania kryteriów szczelności ogniowej i/lub izolacyjności i/lub dymoszczelności.

Norma zharmonizowana: EN 15650:2010

Produkty: Przeciwpożarowa klapa odcinająca typu FDA-BU, FDA-BU-E, FDA-BU-KN, FDA-BU-KW

Numer deklaracji: 002/02/22

Certyfikat stałości właściwości użytkowych przeciwpożarowych klap odcinających typu FDA-12 i FDA2-12

Certyfikat stałości właściwości użytkowych przeciwpożarowych klap odcinających typu FDA-12 i FDA2-12

Certyfikat stałości właściwości użytkowych przeciwpożarowych klap odcinających typu FDA-12 i FDA2-12


Producent: Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Deklarowane zamierzone zastosowanie wyrobu: Przeznaczone do stosowania w instalacjach wentylacji bytowej (wentylacji ogólnej) w miejscach przejść przez przegrody budowlane o określonej odporności ogniowej. 

Numer certyfikatu: 1488-CPR-0562/W

Certyfikat wydany przez: Instytut Techniki Budowlanej Nr 1488

Dokument odniesienia: EN 15650:2010

Produkt: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu FDA-12 oraz FDA2-12 o klasie odporności ogniowej wg EN 13501-3:2005+A1:2009 - EI 120 (ve ho i o ) S

Deklaracja właściwości użytkowych nr 052/01/23 - Przeciwpożarowa klapa odcinająca  FDA-12 i FDA2-12

Deklaracja właściwości użytkowych nr 052/01/23 - Przeciwpożarowa klapa odcinająca FDA-12 i FDA2-12

Deklaracja właściwości użytkowych nr 052/01/23 - Przeciwpożarowa klapa odcinająca FDA-12 i FDA2-12


Producent: Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowanie wyrobu budowlanego: 
Przeciwpożarowa klapa FDA12 i FDA2-12 jest przeznaczona do stosowania w instalacjach wentylacji bytowej (wentylacji ogólnej) w miejscach przejść instalacji wentylacyjnych przez przegrody budowalne o określonej odporności ogniowej. Jej funkcją jest przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się ognia i dymu przez instalację wentylacyjne poprzez zachowania kryteriów szczelności ogniowej i/lub izolacyjności i/lub dymoszczelności.

Norma zharmonizowana: EN 15650:2010

Produkty: Przeciwpożarowa klapa odcinająca FDA2-12

Numer deklaracji: 052/01/23

Atest Higieniczny Przeciwpożarowycj klap odcinających typu FDA-12

Atest Higieniczny Przeciwpożarowycj klap odcinających typu FDA-12

Atest Higieniczny Przeciwpożarowycj klap odcinających typu FDA-12

Atest NIZP-PZH nr.: B-BK-60212-0055/21  ważny do 2026-03-30

Jednostka certyfikująca: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Zastosowanie: Montaż w instalacjach wentylacyjnych obiektów w miejscach przejść instalacji wentylacyjnych przez przegrody budowlane o określonej odporności ogniowej

Produkty: Klapy przeciwpożarowe odcinające typu FDA-12 i FDA2-12

FDA-12-T, FDA2-12-T - klapy ze sprężyną i wyzwalaczem termicznym
FDA-12-M, FDA2-12-M - klapy z siłownikiem ze sprężyną zwrotną

Certyfikat stałości właściwości użytkowych klapa przeciwpożarowa CFDM i CFDM-V

Certyfikat stałości właściwości użytkowych klapa przeciwpożarowa CFDM i CFDM-V

Certyfikat stałości właściwości użytkowych klapa przeciwpożarowa CFDM i CFDM-V

Producent: MANDIK

Deklarowane zamierzone zastosowanie wyrobu: Przeznaczone do stosowania w instalacjach wentylacji bytowej (wentylacji ogólnej) w miejscach przejść przez przegrody budowlane o określonej odporności ogniowej. 

Numer certyfikatu: 1391-CPR-2018/0129

Certyfikat wydany przez:  PAVUS, a. s.

Dokument odniesienia: EN 15650:2010

Produkt: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu FDMA-R oraz FDMA-S o klasie odporności ogniowej wg EN 13501-3:2005+A1:2009 - EI 60 (ve ho i↔ o ) S, EI 90 (ve ho i↔ o ) S; 120 (ve ho i↔ o ) S

Deklaracja właściwości użytkowych Nr PM/CFDM_CFDM-V/01/19/1 - Przeciwpożarowa klapa CFDM i CFDM-V

Deklaracja właściwości użytkowych Nr PM/CFDM_CFDM-V/01/19/1 - Przeciwpożarowa klapa CFDM i CFDM-V

Deklaracja właściwości użytkowych Nr PM/CFDM_CFDM-V/01/19/1 - Przeciwpożarowa klapa CFDM i CFDM-V


Producent: MANDIK

Zamierzone zastosowanie lub zastosowanie wyrobu budowlanego: Klapy przeciwpożarowe służą do oddzielania stref pożarowych i do ochrony dróg ewakuacyjnych w razie pożaru w systemach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) w budynkach, zgodnie ze sposobem użycia i warunkach zabudowania w budynku podanych w raporcie klasyfikacyjnym do certyfikatu i dokumentacji odniesienia TPM 118/16, zm. 2 ważnych od 15.2.2019. Klapa przeciwpożarowa służąca do zapobiegania rozprzestrzenianiu ognia i dymu według EN 15650:2010, wykazujące odporność pożarową EIS60, EIS 90 lub EIS 120.

Norma zharmonizowana: EN 15650:2010

Produkty: Przeciwpożarowa klapa CFDM i CFDM-V

Numer deklaracji: PM/CFDM_CFDM-V/01/19/1

Certyfikat stałości właściwości użytkowych klapa przeciwpożarowa odcinająca FDMB-R-FDMB-S

Certyfikat stałości właściwości użytkowych klapa przeciwpożarowa odcinająca FDMB-R-FDMB-S

Certyfikat stałości właściwości użytkowych klapa przeciwpożarowa odcinająca FDMB-R-FDMB-S

 

Producent: MANDIK

Deklarowane zamierzone zastosowanie wyrobu: Przeznaczone do stosowania w instalacjach wentylacji bytowej (wentylacji ogólnej) w miejscach przejść przez przegrody budowlane o określonej odporności ogniowej. 

Numer certyfikatu: 1391-CPR-0011/2014

Certyfikat wydany przez:  PAVUS, a. s.

Dokument odniesienia: EN 15650:2010

Produkt: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu FDMB-R oraz FDMB-S o klasie odporności ogniowej wg EN 13501-3:2005+A1:2009 - EI 90 (ve ho i↔ o ) S; 120 (ve ho i↔ o ) S

 

Deklaracja właściwości użytkowych Nr PM/PKTM_llI/01/16/1 - Przeciwpożarowa klapa FDMB-R i FDMB­-S

Deklaracja właściwości użytkowych Nr PM/PKTM_llI/01/16/1 - Przeciwpożarowa klapa FDMB-R i FDMB­-S

Deklaracja właściwości użytkowych Nr PM/PKTM_llI/01/16/1 - Przeciwpożarowa klapa FDMB-R i FDMB­-S


Producent: MANDIK

Zamierzone zastosowanie lub zastosowanie wyrobu budowlanego: Klapy pożarowe służą do oddzielania odcinków pożarowych i do ochrony dróg ewakuacyjnych w razie pożaru w systemach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) w budynkach przy sposobach użycia i warunkach zabudowania w budynku podanych w protokole z certyfikacji i dokumentacji odniesienia TPM 075/09 ważnych od 14.6.2014. Klapa pożarowa służąca do zapobiegania rozprzestrzenianiu ognia i dymu według EN 15650:2010, wykazujące odporność pożarową EIS 90 lub EIS 120.

Norma zharmonizowana: EN 15650:2010

Produkty: Przeciwpożarowa klapa FDMB-R i FDMB­-S

Numer deklaracji: PM/PKTM_llI/01/16/1

Certyfikat stałości właściwości użytkowych klapa przeciwpożarowa odcinająca FDMA-R i FDMA-S

Certyfikat stałości właściwości użytkowych klapa przeciwpożarowa odcinająca FDMA-R i FDMA-S

Certyfikat stałości właściwości użytkowych klapa przeciwpożarowa odcinająca FDMA-R i FDMA-S

Producent: MANDIK

Deklarowane zamierzone zastosowanie wyrobu: Przeznaczone do stosowania w instalacjach wentylacji bytowej (wentylacji ogólnej) w miejscach przejść przez przegrody budowlane o określonej odporności ogniowej. 

Numer certyfikatu: 1391-CPR-2016/0158

Certyfikat wydany przez:  PAVUS, a. s.

Dokument odniesienia: EN 15650:2010

Produkt: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu FDMA-R oraz FDMA-S o klasie odporności ogniowej wg EN 13501-3:2005+A1:2009 - EI 90 (ve ho i↔ o ) S; 120 (ve ho i↔ o ) S

Deklaracja właściwości użytkowych Nr PM/PKTM_90/01/19/1 - Przeciwpożarowa klapa FDMA-R i FDMA-S

Deklaracja właściwości użytkowych Nr PM/PKTM_90/01/19/1 - Przeciwpożarowa klapa FDMA-R i FDMA-S

Deklaracja właściwości użytkowych Nr PM/PKTM_90/01/19/1 - Przeciwpożarowa klapa FDMA-R i FDMA-S


Producent: MANDIK

Zamierzone zastosowanie lub zastosowanie wyrobu budowlanego: Klapy przeciwpożarowe służą do oddzielania stref pożarowych i do ochrony dróg ewakuacyjnych w razie pożaru w systemach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) w budynkach, zgodnie ze sposobem użycia i warunkach zabudowania w budynku podanych w protokole raporcie klasyfikacyjnym do certyfikatu i dokumentacji odniesienia TPM 018/01, zm. 13 ważnych od 28.2.2019. Klapa przeciwpożarowa służąca do zapobiegania rozprzestrzenianiu ognia i dymu według EN 15650:2010.

Norma zharmonizowana: EN 15650:2010

Produkty: Przeciwpożarowa klapa FDMA-R i FDMA-S

Numer deklaracji: PM/PKTM_90/01/19/1

Certyfikat stałości właściwości użytkowych klapa przeciwpożarowa oddymiająca SEDM

Certyfikat stałości właściwości użytkowych klapa przeciwpożarowa oddymiająca SEDM

Certyfikat stałości właściwości użytkowych klapa przeciwpożarowa oddymiająca SEDM


Producent: Mandik

Zastosowanie: Stosowane w wentylacji mechanicznej

Dokument odniesienia: EN 12101- 8:2011

Produkty: Klapy przeciwpożarowe Mandik

Certyfikat stałości właściwości użytkowych klapa przeciwpożarowa oddymiająca MSD

Certyfikat stałości właściwości użytkowych klapa przeciwpożarowa oddymiająca MSD

Certyfikat stałości właściwości użytkowych klapa przeciwpożarowa oddymiająca MSD


Producent: Mandik

Zastosowanie: Stosowane w wentylacji mechanicznej

Dokument odniesienia: EN 12101- 8:2011

Produkty: Klapy przeciwpożarowe Mandik

Certyfikat stałości właściwości użytkowych klapa przeciwpożarowa odcinająca FDMC

Certyfikat stałości właściwości użytkowych klapa przeciwpożarowa odcinająca FDMC

Certyfikat stałości właściwości użytkowych klapa przeciwpożarowa odcinająca FDMC


Producent: Mandik

Zastosowanie: Stosowane w wentylacji mechanicznej

Dokument odniesienia: EN 15650:2010

Produkty: Klapy przeciwpożarowe Mandik

Certyfikat stałości właściwości użytkowych klapa przeciwpożarowa odcinająca FDMD

Certyfikat stałości właściwości użytkowych klapa przeciwpożarowa odcinająca FDMD

Certyfikat stałości właściwości użytkowych klapa przeciwpożarowa odcinająca FDMD


Producent: Mandik

Zastosowanie: Stosowane w wentylacji mechanicznej

Dokument odniesienia: EN 15650:2010

Produkty: Klapy przeciwpożarowe Mandik

Deklaracja właściwości użytkowych Nr PM/FDMD/01/16/1 - Przeciwpożarowa klapa  FDMD

Deklaracja właściwości użytkowych Nr PM/FDMD/01/16/1 - Przeciwpożarowa klapa FDMD

Deklaracja właściwości użytkowych Nr PM/FDMD/01/16/1 - Przeciwpożarowa klapa FDMD


Producent: MANDIK

Zamierzone zastosowanie lub zastosowanie wyrobu budowlanego: Klapy pożarowe służą do oddzielania odcinków pożarowych i do ochrony dróg ewakuacyjnych w razie pożaru w systemach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) w budynkach przy sposobach użycia i warunkach zabudowania w budynku podanych w protokole z certyfikacji i dokumentacji odniesienia TPM 092/13 ważnych od 1.6.2013. Klapa pożarowa służąca do zapobiegania rozprzestrzenianiu ognia i dymu według EN 15650:2010, wykazujące odporność pożarową EIS 90 lub EIS 120.

Norma zharmonizowana: EN 15650:2010

Produkty: Przeciwpożarowa klapa FDMD

Numer deklaracji: PM/FDMD/01/16/1

REKUPERACJA
PROJEKTOWANIE
x
Alnor Systemy Wentylacji
Aleja Krakowska 10
05-552 Wola Mrokowska
Polska

tel. +48 22 737 40 00