Oddymiające kanały i kształtki

Nota prawna

Nota prawna

Nota prawna

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja dokumentu w celach marketingowych jest zabronione. Wzór dokumentu publikowany jest wyłącznie na potrzeby Klientów, którzy kupili produkty firmy Alnor i muszą dołączyć kopię certyfikaty/atestu do dokumentacji przetargowej.

Certyfikat stałości właściwości użytkowych 1488-CPR-0716/W

Certyfikat stałości właściwości użytkowych 1488-CPR-0716/W

Certyfikat stałości właściwości użytkowych 1488-CPR-0716/W


Producent: Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Deklarowane zamierzone zastosowanie wyrobu: Odcinki przewodów wentylacji
pożarowej przeznaczone do stosowania w systemach wentylacji pożarowej
o temperaturze 600°C

Numer certyfikatu: 1488-CPR-0716/W

Certyfikat wydany przez: ITB Nr 1488

Dokument odniesienia: EN 12101-7:2011

Produkt: Odcinki przewodów wentylacji pożarowej SMOKE system stosowane
w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu o klasie odporności ogniowej E6oo 120 (ho) S1500single 

Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 031/06/2020 - SMOKE System

Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 031/06/2020 - SMOKE System

Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 031/06/2020 - SMOKE System


Producent: Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Deklarowane zamierzone zastosowanie wyrobu: Przeznaczeniem stalowych, jednostrefowych, okrągłych przewodów oddymiających typu SMOKE®system wraz z elementami składowymi jest usuwanie gorących gazów oraz dymu z obszarów objętych pożarem w celu ułatwienia przeprowadzenia akcji gaśniczej i ewakuacji ludzi z obszaru zagrożonego przy zachowaniu kryteriów szczelności ogniowej i/lub dymoszczelności określonych w warunkach oddziaływania temperatury 600°C. Mogą być także stosowane w instalacjach typu mieszanego, spełniających jednocześnie funkcję wentylacji bytowej i oddymiającej, przy założeniu, że w funkcji oddymiania obsługiwać będą wyłącznie tę strefę pożarową, w której zostały zamontowane.

Numer certyfikatu: 1488-CPR-0716/W

Dokument odniesienia: EN 12101-7:2011

Produkt: Jednostrefowe okrągłe przewody oddymiające SMOKE System wraz z  elementami składowymi, klasyfikacja E6oo 120 (ho) S1500single 

Dokumentacja techniczno-ruchowa - Przewody oddymiające

Dokumentacja techniczno-ruchowa - Przewody oddymiające

Dokumentacja techniczno-ruchowa - Przewody oddymiające

Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) ma na celu zapoznanie użytkownika z budową, zastosowaniem, zasadą działania, prawidłowym montażem, okresową konserwacją i obsługą wyrobu czyli Jednostrefowe okrągłe przewody oddymiające typu SMOKE system wraz z elementami składowymi.
Wszyscy użytkownicy wyrobów opisanych w danej DTR są zobligowani do przestrzegania wytycznych w niej zawartych.

REKUPERACJA
PROJEKTOWANIE
x
Alnor Systemy Wentylacji
Aleja Krakowska 10
05-552 Wola Mrokowska
Polska

tel. +48 22 737 40 00