Siłowniki

Nota prawna

Nota prawna

Nota prawna

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja dokumentu w celach marketingowych jest zabronione. Wzór dokumentu publikowany jest wyłącznie na potrzeby Klientów, którzy kupili produkty firmy Alnor i muszą dołączyć kopię certyfikaty/atestu do dokumentacji przetargowej.

Deklaracja zgodności - Siłowniki do przepustnic wentylacyjnych

Deklaracja zgodności - Siłowniki do przepustnic wentylacyjnych

Deklaracja zgodności - Siłowniki do przepustnic wentylacyjnych


Producent: ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Zastosowanie: Do napędu przepustnic jednopłaszczyznowych okrągłych i wielopłaszczyznowych w instalacjach wentylacyjnych

Dokument odniesienia:
PN-EN 60730-1:2002
PN-EN 55014-1:2007+A1:2010
PN-EN 55022:2011
PN-EN 61000-3-2:2007
PN-EN 61000-3-3:2011
PN-EN 61000-4-2:2011
PN-EN 61000-4-4:2010=A1:2010

Produkty: Siłownik, DM-ML-06-24; DM-ML-06-24-S; DM-ML-06-24-RS; DM-ML-06-230; DM-ML-06-230-S; DM-ML-06-230-RS; DM-ML-08-24; DM-ML-08-230; DM-FL-05-24; DM-FL-05-230

Deklaracja zgodności - Siłowniki LMV-D3-MP do regulatorów przepływu VAV

Deklaracja zgodności - Siłowniki LMV-D3-MP do regulatorów przepływu VAV

Deklaracja zgodności - Siłowniki LMV-D3-MP do regulatorów przepływu VAV


Producent: Belimo Automation Ltd

Dokument odniesienia:

EN 60730-1:00+A1:04+A12:03+A13:04+A14:05+A16:07+A2:08,
EN 60730-2-14:97+A1:01+A11:05+A2:08, EN 301 489-1 V1.9.2,
EN 301 489-3 V1.6.1, EN 302 291-2 V1.1.1, EN 61000-6-2:05

Dyrektywy: 2006/95/EC 2014/35/EU LVD, 2004/108/EC 2014/30/EU EMC, 2011/65/EC 2011/65/EU RoHS2

Produkty: Siłowniki LMV-D3-MP

Deklaracja zgodności - Siłownik LF230

Deklaracja zgodności - Siłownik LF230

Deklaracja zgodności - Siłownik LF230


Producent: Belimo Automation Ltd

Dokument odniesienia

EN 60730-1:01, EN 60730-2-14:97+A1:01+A11:05+A2:08, EN 61000-6-2:01 (imm ind), EN 61000-6-3:01 (em hh)

Dyrektywy: 2014/30/EU EMC, 2014/35/EU LVD, 2011/65/EU RoHS

Produkty: Siłownik LF230

Deklaracja zgodności - Siłownik TF230

Deklaracja zgodności - Siłownik TF230

Deklaracja zgodności - Siłownik TF230


Producent: Belimo Automation Ltd

Dokument odniesienia

EN 60730-1:00+A1:04+A12:03+A13:04+A14:05 +A16:07+A2:08,
EN 60730-2-14:97+A1:01+A11:05+A2:08,EN 61000-6-2:05
EN 61000-6-3:07+A1:11

Dyrektywy: 2006/95/EC 2014/35/EU LVD, 2004/108/EC 2014/30/EU EMC, 2011/65/EC 2011/65/EU RoHS2

Produkty: Siłownik TF230

REKUPERACJA
PROJEKTOWANIE
x
Alnor Systemy Wentylacji
Aleja Krakowska 10
05-552 Wola Mrokowska
Polska

tel. +48 22 737 40 00