Ta strona używa Cookies. Przeczytaj naszą politykę prywatności. xKorzystając ze strony
wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Oświadczenie o Ochronie Prywatności


OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


1. Wymagane dane

Nasza Polityka Ochrony Danych Osobowych określa zasady wykorzystania i przechowywania Twoich danych.

Polityka Ochrony Danych Osobowych jest dostępna do wglądu w biurze Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o. pod adresem Al. Krakowska 10, 05-552 Wola Mrokowska.

Administratorem danych osobowych, których nam dostarczasz (jako osoba, której dane dotyczą), jest Alnor Systemy Wentylacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Zwierzyniecka 8B, 00-719 Warszawa.

Zbieramy następujące dane osobowe:

• imię,
• nazwisko,
• adres zamieszkania/zameldowania/korespondencyjny,
• ukończone szkoły, dane dotyczące twórczości, działalności zawodowej,
• numer PESEL/NIP/ dowodu osobistego lub paszportu, prawa jazdy,
• adres poczty elektronicznej lub inna formy komunikacji elektronicznej,
• wizerunek w formie zdjęcia oraz nagrania z monitoringu przemysłowego rejestrowanego ze względów bezpieczeństwa i potrzeby prowadzenia działalności.

2. Cel zbierania danych

Zbieramy Twoje dane osobowe, aby zapewnić ci następujące usługi:

• w celu prowadzenia korespondencji z kontrahentami, przedstawiania ofert i marketingu produktów własnych (w przypadku zbierania adresów zamieszkania oraz adresów e-mail, imiona i nazwiska).
• na potrzeby procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Firmę (zbieranie Imion i nazwisk, adresów, numerów telefonów oraz adresów e-mail, danych z portali społecznościowych, dane działalności zawodowej i edukacji).
• na potrzeby procesu zatrudniania pracowników lub współpracowników (zbieranie Imion i nazwisk, adresów zamieszkania/zameldowania/korespondencji, numeru PESEL, numeru dowodu osobistego, numerów telefonów oraz adresów e-mail).
• celem stwierdzania uprawnień do świadczeń i obliczania świadczeń z funduszu socjalnego, realizacji obowiązków wynikających z ubezpieczeń społecznych (np. zbieranie danych dotyczących członków rodziny pracownika).
• w celu oceny efektywności pracowników, efektywności produkcji oraz wyliczania składników wynagrodzenia.
• w celu organizowania i przeprowadzania szkoleń pracowników.
• w celu weryfikacji spełniania wszelkich wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Sposób wykorzystania danych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w siedzibie Alnor Systemy Wentylacji sp. z o.o. pod adresem ul. Zwierzyniecka 8B, 00-719 Warszawa oraz w biurze przy Al. Krakowskiej 10, 05 – 552 Wola Mrokowska, znajdujące się w Rzeczpospolitej Polskiej.

Hosting i przechowywanie danych ma miejsce w biurze Alnor Systemy Wentylacji sp. z o.o., które znajduje się pod adresem Al. Krakowska 10, 05-552 Wola Mrokowska w Rzeczpospolitej Polskiej.

Twoje dane nie są udostępniane stronom trzecim, chyba że jest to wyraźnie wymagane przepisami prawa.

4. Okres przechowywania danych

Na mocy przepisów prawa polskiego jesteśmy zobowiązani do przechowywania twoich dokumentów przez okres maksymalnie 10 lat (maksymalny okres przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu Cywilnego), o ile dłuższy okres przechowywania nie wynika z przepisów szczególnych zgodnie z Polityką Zatrzymywania Danych.

Po upływie tego okresu twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie zniszczone. Wszelkie dane osobowe zatrzymane w celu przesyłania informacji marketingowych i informacji o aktualizacji oferty będą przez nas przechowywane do czasu otrzymania zawiadomienia od osoby, której dane dotyczą, o chęci rezygnacji z otrzymywania takich informacji.

Więcej informacji na temat naszego harmonogramu zatrzymywania danych osobowych znajduje się w Polityce Zatrzymywania Danych.

5. Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoba, która uzna, że przechowywane przez nas dane osobowe są niepoprawne lub niekompletne, może zażądać wglądu do tych informacji, ich sprostowania lub usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z nami poprzez Formularz Osoby, której Dane Dotyczą, o Udostępnienie Danych. Formularz będzie wysyłany wiadomością e-mail na żądanie osoby, której dane dotyczą zgłoszone na adres rodo@alnor.com.pl.

W przypadku jakichkolwiek skarg związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych należy skontaktować się z Dyrektorem Personalnym, wysyłając wiadomość e-mail na adres rodo@alnor.com.pl lub list na adres Al. Krakowska 10, 05-552 Wola Mrokowska. Nasz Dyrektor ds. Personalnych rozpatrzy skargę i podejmie działania zmierzające do rozstrzygnięcia kwestii wspólnie z osobą, która złożyła skargę.

Jeśli mimo to osoba uzna, że jej dane osobowe nadal nie są przetwarzane zgodnie z prawem, może skontaktować się z Organem Nadzorczym i złożyć skargę do tego organu.

REKUPERACJA
PROJEKTOWANIE
`