Ta strona używa Cookies. Przeczytaj naszą politykę prywatności. xKorzystając ze strony
wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Polityka prywatności użytkowników aplikacji mobilnych Alnor

Data ostatniej aktualizacji: 2020.01.21

POLITYKA PRYWATNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW APLIKACJI MOBILNYCH ALNOR

Gdy w treści niniejszej Polityki zwracamy się do „Ciebie” lub mówimy o „Twoich” danych osobowych, to przyjmujemy, że jesteś osobą, która zainstalowała jedną z aplikacji mobilnych oferowanych przez ALNOR (PremAIR lub WallAIR) na swoim urządzeniu mobilnym.

Wiemy jak ważne Twoje dane osobowe oraz jakie znaczenie ma dla Ciebie to, w jaki sposób są one wykorzystywane.

Niniejsza Polityka Prywatności pomoże Ci zrozumieć, jakie dane osobowe zbieramy, dlaczego je zbieramy i jak z nimi postępujemy.

Prosimy o poświęcenie chwili na zapoznanie się z naszymi praktykami w zakresie ochrony prywatności, a w razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt.

1. Kto zbiera Twoje dane osobowe i jest odpowiedzialny za ich przetwarzanie?


Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Alnor Systemy Wentylacji sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zwierzynieckiej 8B, 00-719, w Warszawie („my”, „ALNOR”).

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszelkich danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez ALNOR za pośrednictwem aplikacji mobilnych PremAIR i WallAIR, dostępnych w Google Play oraz Apple App Store („Aplikacje”), w związku z usługami oferowanymi przez ALNOR za pośrednictwem Aplikacji.

Niniejsza Polityka Prywatności ma również zastosowanie do treści marketingowych, w tym ofert oraz reklam produktów i usług, które ALNOR udostępnia Ci lub które może udostępniać za pośrednictwem Aplikacji lub w związku z korzystaniem z Aplikacji.

2. Jakie dane osobowe zbieramy i w jaki sposób?


Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą być wykorzystane w celu bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji konkretnej osoby. Definicja ta obejmuje zarówno dane osobowe zbierane w związku z korzystaniem z Aplikacji jak i pozyskiwane za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Aplikacjach.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak odmowa ich podania może skutkować tym, że nie będziemy w stanie dostarczyć Ci naszych usług lub też odpowiedzieć na ewentualne zapytania.

ALNOR może pozyskiwać dane osobowe bezpośrednio od Ciebie lub bez Twojego udziału, w sposób automatyczny.

Dane osobowe pozyskiwane bezpośrednio od Ciebie obejmują:

1. W przypadku korzystania z aplikacji PremAIR – nazwa użytkownika, adres e-mail, hasło do Twojego konta użytkownika, adres sieciowy urządzenia MAC, logi połączeń oraz nazwy pomieszczeń, w których zainstalowane są nasze czujniki.

2. W przypadku korzystania z aplikacji WallAIR – nazwa i hasło do Twojej sieci WiFi.

Zbieramy także dane osobowe, które przekazujesz nam podczas wypełniania formularza kontaktowego dostępnego w obu Aplikacjach. W tym celu możemy poprosić o dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Przetwarzamy też dane zawarte w treści wiadomości wysłanej do nas za pośrednictwem formularza.

Ponadto, w sposób automatyczny, Aplikacje mogą pozyskiwać oraz udostępniać nam Twój adres IP oraz dane techniczne pochodzące z czujników zainstalowanych w Twoich pomieszczeniach.

Dane z Twojego urządzenia mobilnego mogą być również wykorzystywane przez podmioty trzecie. Za pośrednictwem np. piksela Facebook’a lub piksela LinkedIn, zaimplementowanych w naszych Aplikacjach, dostawcy zewnętrzni mogą uzyskiwać dostęp do informacji o sposobie w jakim korzystasz z Aplikacji oraz o Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystywać te informacje w celu mierzenia skuteczności kampanii reklamowych oraz w celu wyświetlania Ci spersonalizowanych reklam (targetowania reklamowego) na stronach różnych wydawców, niezwiązanych z ALNOR. Wspomniane podmioty trzecie oraz ich strony internetowe (np. Facebook lub LinkedIn) posiadają własne polityki prywatności oraz warunki użytkowania. Zachęcamy do zapoznania się z tymi politykami oraz warunkami.

ALNOR nie pozyskuje na Twój temat tzw. danych wrażliwych (np. danych o Twoim stanie zdrowia), za wyjątkiem sytuacji, w której udostępnisz je nam za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany. Nie profilujemy również Cię w oparciu o posiadane przez nas dane osobowe.

3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?


ALNOR zbiera i przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

1. Zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Aplikacji i urządzeń zainstalowanych w Twoich pomieszczeniach oraz w celu umożliwienia nam świadczenia usług za pośrednictwem Aplikacji;

2. Obsługi i udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania lub w celu skontaktowania się z Tobą, aby odpowiedzieć na zadane nam pytania lub Twoje prośby;

3. Realizacji potrzeb biznesowych ALNOR;

4. Lepszego zrozumienia i oceny wymagań oraz zmieniających się potrzeb klientów, w celu poprawy naszych Aplikacji i naszych aktualnych produktów i usług lub tworzenia nowych produktów i usług;

5. Kontaktowania się z Tobą w celu przekazania informacji o istotnych zmianach w Aplikacjach;

6. Kierowania do Ciebie treści marketingowych.

Podstawą zbierania i przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes ALNOR, polegający np. na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Aplikacji, ich optymalizacji oraz na umożliwieniu nam nawiązania z Tobą kontaktu w odpowiedzi na złożone przez Ciebie zapytanie lub w związku z obroną przed roszczeniami i ochroną naszych praw.

Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o Twoją zgodę – dotyczy to danych osobowych przetwarzanych przez ALNOR na potrzeby marketingowe. Masz prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe również wtedy, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani (na przykład, możemy być zobowiązani do przetwarzania danych osobowych w konkretnym celu przez nakaz sądowy lub w związku z wezwaniem do sądu).

4. Komu udostępniane będą Twoje dane osobowe?


ALNOR udostępnia Twoje dane podmiotom trzecim w następujących okolicznościach:

1. W celu obsługi Twoich zgłoszeń i odpowiedzi na pytania zadane przez Ciebie za pośrednictwem formularza kontaktowego w naszych Aplikacjach, przekazujemy Twoje dane osobowe do centrum obsługi klienta (Freshdesk). Dostęp do Twoich danych osobowych może mieć również deweloper, który zarządza Aplikacjami w naszym imieniu. Podmioty te realizują wskazane czynności w imieniu ALNOR. Mają one dostęp do tych danych osobowych, które są niezbędne do realizowania powierzonych im zadań, nie mogą jednak wykorzystywać ujawnionych im danych do innych celów

2. W miarę rozwoju naszej działalności, możemy sprzedawać lub nabywać aktywa, podmioty zależne lub jednostki biznesowe. W takich transakcjach Twoje dane osobowe stanowią jeden z przekazywanych aktywów biznesowych, lecz nadal podlegają zobowiązaniom złożonym we wcześniej obowiązującej Polityce Prywatności. Jeżeli inny podmiot przejmie nas, naszą działalność lub zasadniczo całość lub część naszych aktywów, Twoje dane osobowe zostaną przekazane takiemu podmiotowi w ramach procesu due diligence, jako jeden z przekazywanych aktywów. Ponadto, w przypadku wszczęcia przez nas lub wobec nas postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, wszystkie dane osobowe zostaną uznane za nasz majątek i mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim.

3. Możemy także przekazać i ujawnić Twoje dane osobowe podmiotom trzecim:

• W związku z wypełnieniem przez nas obowiązku prawnego (jeżeli ALNOR w dobrej wierze uważa, że wymagają tego obowiązujące przepisy prawa);
• Na żądanie organów władzy państwowej prowadzających dochodzenie;
• W celu wykrycia oszustw i ochrony przed nimi, lub czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu;
• W celu reagowania na sytuacje kryzysowe lub w innych przypadkach;
• W celu ochrony praw, majątku, bezpieczeństwa i ochrony osób trzecich.

5. Przekazywanie danych do państw trzecich


Dane zgromadzone z związku z korzystaniem z Aplikacji przechowywane są na serwerach ALNOR znajdujących się na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Co do zasady, ALNOR nie udostępnia Twoich danych osobowych podmiotom znajdującym się poza EOG. W przypadku konieczności przekazania danych osobowych poza EOG, zapewnimy, aby dane takie były chronione w taki sam sposób, jak gdyby były wykorzystywane na terenie EOG, stosując jedno z zabezpieczeń przewidzianych przepisami prawa.

6. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?


ALNOR dokłada wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe przed niewłaściwym wykorzystaniem, ingerencją, utratą, nieuprawnionym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem. W tym zakresie ALNOR podejmuje działania obejmujące wdrażanie odpowiedniej kontroli dostępu oraz w zakresie bezpieczeństwa informacji w celu ochrony środowisk informatycznych, w tym zapewnienia anonimizacji danych osobowych tam, gdzie jest to możliwe.

7. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?


ALNOR przechowuje Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celu w którym są one przetwarzane. Po upływie tego okresu trwale usuniemy Twoje dane.

Na przykład, jeżeli korzystasz z aplikacji PremAIR, Twoje dane będą przetwarzane tak długo, jak posiadasz konto użytkownika. W przypadku korzystania z aplikacji WallAIR, co do zasady przetwarzamy Twoje dane tylko w czasie korzystania z tej aplikacji i nie zapisujemy ich na serwerach zewnętrznych. Po uruchomieniu aplikacji WallAIR, przeszukuje ona Twoją sieć pod kątem kompatybilnych rekuperatorów. Po ich zlokalizowaniu, dane przechowywane są czasowo w pamięci RAM Twojego urządzenia mobilnego i są usuwane po zamknięciu aplikacji albo opuszczeniu zasięgu sieci.

Jeżeli złożysz reklamację, Twoje dane będą przechowywane przez okres przedawnienia stosownych roszczeń.

8. Jakie są Twoje prawa?


Jako że jesteś osobą, której dane dotyczą, przysługuje Ci szereg praw dotyczących sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych i możesz w dowolnym momencie z nich skorzystać. Prawa te obejmują:

  • Prawo do sprzeciwu. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym profilowania, zgodnie z warunkami RODO. Gdy dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych jej dotyczących dla celów takiego marketingu (np. polegającego na otrzymywaniu od nas korespondencji elektronicznej lub informacji o ewentualnych okazjach).

  • Prawo do informacji. Masz prawo, w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem otrzymać informacje na temat tego, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe oraz jakie przysługują Ci prawa.

  • Prawo dostępu do danych i ich sprostowania. W dowolnym momencie masz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub zaktualizowania. Rozumiemy jak ważne jest to dla Ciebie, więc prosimy o kontakt z nami, jeżeli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw.

  • Prawo do przenoszenia danych. Dane osobowe, które nam przekazałeś mogą być przenoszone, kopiowane lub przekazywane drogą elektroniczną w określonych okolicznościach wskazanych w przepisach prawa.

  • Prawo do bycia zapomnianym.

  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Masz prawo wniesienia skargi bezpośrednio do organu nadzorczego na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych. Tym organem z w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193, Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

  • Prawo do wycofania zgody. Jeżeli wyraziłeś zgodę na określone działania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych (tzn. zgoda stanowi dla nas podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych), masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie (jednak wycofanie zgody nie oznacza, że czynności, które podjęliśmy przed jej wycofaniem są niezgodne z prawem). W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, kontaktując się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych.

Zwróć uwagę, że realizacja niektórych z wymienionych powyżej praw może zostać ograniczona lub wyłączona. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

9. Jak możesz się skontaktować z ALNOR?


W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Polityki Prywatności, przetwarzania przez ALNOR danych osobowych lub jeżeli chcesz złożyć skargę dotyczącą ewentualnego lokalnego naruszenia przepisów dotyczących prywatności, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres rodo@alnor.com.pl .

10. W jaki sposób aktualizujemy niniejszą Politykę?


Niniejsza Polityka Prywatności podlega niezbędnym aktualizacjom. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszej Polityki, zostanie zmieniona data „ostatniej aktualizacji” znajdująca się na początku niniejszej Polityki.

REKUPERACJA
PROJEKTOWANIE
`