Ta strona używa Cookies. Przeczytaj naszą politykę prywatności. xKorzystając ze strony
wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Pomoc UE

Firma Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o. otrzymała z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowanie w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” 8 osi priorytetowej „Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (www.poig.gov.pl), na lata 2007-2013.

Otrzymane środki zostały przekazane na wdrożenie projektu „Platforma B2B dla przedsiębiorstwa ALNOR oraz partnerów – małych firm handlowych i instalacyjnych”.

Wentylacja_pomoc ue

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 614 000,62 PLN, z czego 307 000,31 PLN pochodzi ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowanie, w formie zaliczki i refundacji części poniesionych kosztów, wynosi 50 % wartości całego projektu.

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

Realizacja projektu pozwoli na elektroniczną, automatyczną wymianę danych oraz koordynację działań pomiędzy firmą Alnor a jej partnerami. Ułatwienie komunikacji biznesowej jest podstawą do prowadzenia sprawnych działań sprzedażowych, produkcyjnych, logistycznych oraz marketingowych.

Realizacja projektu przyniesie firmie Alnor wiele korzyści:

 • Bardziej efektywna obsługa Klienta,
 • Efektywniejsza praca przy sprzedaży,
 • Osiąganie większych przychodów przy mniejszych kosztach prowadzenia działalności,
 • Ułatwienie pracy naszym Klientom, poprzez skrócenie czasu zamówień, reklamacji, form rozliczeniowych,
 • Umożliwienie Klientom stałego nadzoru nad procesem realizacji zamówienia, wglądu do stanów magazynowych.
 • Utworzenie stałego dostępu do aktualnych promocji i wyprzedaży dla naszych Klientów.

„Dotacje na innowacje”

W celu realizacji projektu „Platforma B2B dla przedsiębiorstwa ALNOR oraz partnerów – małych firm handlowych i instalacyjnych” zakupione zostaną:

 • Dwa serwery,
 • Macierz dyskowa,
 • Szafa serwerowa,
 • wirtualizacja serwerów,
 • Serwerowe systemy operacyjne,
 • Licencje dostępowe do zasobów systemowych,
 • Oprogramowanie poczty elektronicznej,
 • Licencje terminalowe do pracy zdalnej,
 • Oprogramowanie do monitorowania temperatury w serwerowni z powiadomieniem SMS.

„Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Nowoczesna platforma B2B pomoże zaspokajać potrzeby partnerów oraz wesprze pracę handlowców. Zintegrowany system daje naszym klientom stały dostęp do bieżącego cennika, stanów magazynowych i innych ważnych danych. Z pewnością wpłynie to na jakość przyszłej współpracy i uczyni ją jeszcze prostszą i przyjemniejszą niż dotychczas.

Projekt realizowany jest pod nadzorem:

 • Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl)
 • Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (www.mswia.gov.pl)
 • Instytucja Pośrednicząca II stopnia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl)
 • Regionalna Instytucja Finansująca: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw (www.fund.org.pl)

Informacji o projekcie udziela:
Rafał Olejnik
ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.
Aleja Krakowska 10; 05-552 Wola Mrokowska
tel. +48 22 737 40 28; fax. +48 22 737 40 04
KRS 0000038889; NIP 5211068747; REGON 010685817
www.alnor.com.pl

 Wentylacja_pomoc ue


Firma Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o. otrzymała z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowanie projektu, którego celem było zakup maszyn do nowobudowanej linii produkcji kanałów wentylacyjnych.

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Lata 2004-2006” działania 2.3, Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje - firma Alnor otrzymała wsparcie, jako refundacja części poniesionych kosztów na zakup maszyn.

 Wentylacja_pomoc ue

Wsparcie ze strony Unii Europejskiej projektu „Zakup maszyn do nowobudowanej linii produkcji kanałów wentylacyjnych” wyniosło pięćdziesiąt procent całkowitych nakładów inwestycji.

Celem projektu było zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowoczesnej technologii produkcji kanałów wentylacyjnych. Wpłynęło to przede wszystkim na wyższą jakość oferowanych produktów oraz szybkość realizowanej oferty.

W ramach projektu zakupiono maszyny:

 • zgrzewarka liniowa
 • maszyna do formowania rur – tubeformer 2020
 • maszyna do zamykania zamków – gorelocker combi t
 • automat do rolowania – spiro rollformer
 • maszyna do cięcia – spiro curvecuter delta 2
 • prasa rotacyjna

Więcej informacji na temat programu na stronie: www.konkurencyjnosc.gov.pl

REKUPERACJA
PROJEKTOWANIE
`