Eurovent

Eurovent

Eurovent (Europe’s Industry Association for Indoor Climate (HVAC, Process Cooling and Food Cold Chain Technologies) - Europejskie Stowarzyszenie Producentów Branży Wentylacyjnej i Klimatyzacyjnej (HVAC), chłodnictwa przemysłowego oraz technologii łańcucha chłodniczego przemysłu spożywczego.

Stowarzyszenie Eurovent powstało w 1958 roku, a swoją posługuje się swoją obecną nazwą od 1964 roku, stawiajac sobie za cel reprezentację, promowanie i ochrona europejskiego przemysłu chłodniczego, wentylacyjnego oraz ciepłowniczego, a także zrzeszeń handlu i usług zarówno z krajów europejskich, jak i z całego świata. Członkami stowaryszenia są główne europejskie stowarzyszenia branżowe oraz niemal 1000 producentów z ponad 30 krajów. Stowarzyszenie monitoruje oraz działa na rzecz rozwoju prawodawstwa UE i tworzenia standardów technicznych i norm. Opracowuje też rekomendacje i poradniki. Monitoruje światowe trendy mogące mieć wpływ na rozwój branży i reprezentuje producentów na forum międzynarodowym.

Niezależnymi podmiątami Stowarzyszenia są:

  • Eurovent Certita Certification, który prowadzi ponad 40 programów certyfikacyjnych i jest znany ze znaku Eurovent Certified Performance.
  • Eurovent Market Intelligence (EMI) – biuro statystyczne europejskiego rynku HVACR. EMI dostarcza od 1994 r. informacje rynkowe i jest zaufanym partnerem ponad 300 producentów.
REKUPERACJA
PROJEKTOWANIE
x
Alnor Systemy Wentylacji
Aleja Krakowska 10
05-552 Wola Mrokowska
Polska

tel. +48 22 737 40 00