Filtrowentylacja - kanały i kształtki do odpylania

Filtrowentylacja - kanały i kształtki do odpylania

Filtrowentylacja jest działem wentylacji odpowiedzialnym za system filtracji, oczyszczania powietrza. W zakładach produkcyjnych podczas procesów produkcyjnych i technologicznych może dochodzić do emisji zanieczyszczeń:  cząstek stałych, gazów, pary i mgły, jako przykład w przemyśle spożywczym – pył z mąki może doprowadzić do bardzo poważnych chorób układu oddechowego.).  Wysokie stężenie substancji szkodliwych i niewłaściwa wentylacja mogą spowodować:

  • zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, wynikające z ich właściwości drażniących,
  • alergizujących, toksycznych, kancerogennych, radioaktywnych, palnych i wybuchowych, jak również odczucie dyskomfortu i złe samopoczucie;
  • wybuchy i pożary w wyniku przekroczenia dopuszczalnych stężeń substancji łatwopalnych lub wybuchowych
  • szybsze zużycie, uszkodzenia oraz awarie maszyn i urządzeń.
REKUPERACJA
PROJEKTOWANIE
x
Alnor Systemy Wentylacji
Aleja Krakowska 10
05-552 Wola Mrokowska
Polska

tel. +48 22 737 40 00