Redukcja kwadrat koło symetryczna do kanałów wentylacyjnych

PR1 / PRL1
Zdjęcie produktu PR1 / PRL1

Przejście używane jest do zmiany przekroju prowadzonego ciągu wentylacyjnego z prostokątnego na okrągły. Kształtka umożliwia prowadzenie instalacji symetrycznie czyli osie wymiaru prostokątnego i okrągłego pokrywają się. Króciec prostokątny zakończony jest standardowo ramką montażową. Króciec okrągły standardowo ma wymiar nyplowy.
 W przypadku kształtki PRL1 nypel wyposażony jest w uszczelkę.

REKUPERACJA
PROJEKTOWANIE