Specyfikacja techniczna SQUER System

Zdjęcie rodziny produktów: Specyfikacja techniczna SQUER System

Kanały i kształtki wentylacyjne o przekroju prostokątnym SQUER®System to elementy instalacji wentylacyjnej wykonane zgodnie z normą: PN-EN 1505: 2001 „Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym” oraz normami przez nią powołanymi. Obmiar powierzchni kanałów i kształtek wentylacyjnych dokonywany jest na podstawie normy DIN 18379 „German construction contract procedures – Part C: General technical specifications for building works – Room ventilation systems”. Stosowane są one w niskociśnieniowych i średniociś­nieniowych instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach. Na zamówienie, jeśli jest wymagana większa ochrona przed korozją możemy wykonać kanały i kształtki ze stali nierdzewnej lub aluminium.

Konstrukcja kanałów i kształtek prostokątnych opiera się na łączeniu blach za pomocą zamków blacharskich na zakładkę, poprzez zgrzewanie lub nitowanie elementów.
Kanały i kształtki są wykonywane jako niskociśnieniowe i średniociśnieniowe (min. Podciśnienie/max. Nadciśnienie):
klasa wykonania N (wykonanie niskociśnieniowe) - wykonanie standardowe - od - 400 Pa do +1000 Pa
klasa wykonania S (wykonanie średniociśnieniowe) - 1000 Pa do 2500 Pa

Wielkość odchyłek i grubości blach dobiera się według:

  • wymiaru dłuższego boku przewodu prostego,
  • wymiaru najdłuższego boku przekroju przyłączanego kształtki.

Realizujemy również zamówienia nietypowych kształtek nie ujętych w katalogu według Państwa szkicu.

REKUPERACJA
PROJEKTOWANIE
x
Alnor Systemy Wentylacji
Aleja Krakowska 10
05-552 Wola Mrokowska
Polska

tel. +48 22 737 40 00