Klapy ppoż. motylkowe

Zdjęcie rodziny produktów: Klapy ppoż. motylkowe

Przeciwpożarowe okrągłe klapy motylkowe, odcinające z serii FDA-BU, stosowane w wentylacji ogólnej, jako zabezpieczenia uniemożliwiające przedostawanie się dymu i ognia, pomiędzy wydzielonymi sąsiednimi strefami pożarowymi. Klapy odcinające FDA-BU mogą być stosowane przy przejściu instalacji wentylacyjnej przez przegrody budowlane pionowe i poziome, zapewniając szczelność ogniową E, izolacyjność ogniową I, dymoszczelność S na poziomie: 120 minut - klasa EI 120 (ve i↔o) S oraz dla przegród poziomych 90 minut klasa EI 90 (ve ho i↔o) S zależnie od klasy odporności przegrody budowlanej. Klapy przeciwpożarowe produkowane są w wielkościach nominalnych DN100, DN125, DN160, DN200. Klapy przeciwpożarowe wyposażone są w termiczny mechanizm wyzwalacza.

klapy odcinające sklasyfikowano zgodnie z procedurami zawartymi w normie PN-EN 13501-3+A1:2010P (klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków). Badania ogniowe przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN 1366-2:2015 (badania odporności ogniowej instalacji użytkowych - Część 2: Przeciwpożarowe klapy odcinające). Całokształt czynności produkcyjnych zgodny jest z normą PN-EN 15650:2010.

Stabilne osadzenie klapy w kanale wentylacyjnym zapewnia zamocowana po obwodzie klapy uszczelka z gumy EPDM. Przegrody zamontowane są wewnątrz obudowy na zawiasach wykonanych ze stali. Mechanizm zamknięcia stanowią 2 sprężyny skrętne dla klap o średnicy DN160, DN200 lub 1 dla klap DN100 oraz DN125. Zamknięcie klapy realizowane jest samoczynnie w wyniku zadziałania temperatury około 72˚C poprzez rozerwanie topika. Zwolniona przegroda zamykana jest natychmiastowo - należy zachować szczególną ostrożność podczas prac konserwacyjnych.

REKUPERACJA
PROJEKTOWANIE
x
Alnor Systemy Wentylacji
Aleja Krakowska 10
05-552 Wola Mrokowska
Polska

tel. +48 22 737 40 00