Sterowniki i czujniki do rekuperatorów z serii MinistAIR / SlimAIR / PremAIR

Zdjęcie rodziny produktów: Sterowniki i czujniki do rekuperatorów z serii MinistAIR / SlimAIR / PremAIR
Sposób sterowanie ma wpływ na zużycie energii przez rekuperator ale i na Twój komfort.
 
Do wyboru masz 4 sposoby sterowania: ręczne, czasowe, centralne według zapotrzebowania, lokalne według zapotrzebowania.

Sterownie ręczne:
Podstawowy sposób, który polega na ręcznym wyborze jednego z zaprogramowanych trybów pracy centrali, który pozostaje włączony do następnej ręcznej zmiany.
Dla central ALNOR domyślnym trybem na co dzień jest HOME, kiedy opuszczamy dom wybieramy tryb AWAY, a kiedy mamy gości włączamy HOME+ lub PARTY.
Manualne tryby włączymy przy użyciu sterowników:
  • HRQ-SW3-I,
  • HRQ-BUT-LM11,
  • HRQ-BUT-LM04,
  • HRQ-BUT-LCD,
  • aplikacji mobilnej (HRQ-GATE)
  • oraz wszystkich czujników CO2 i RH.

Sterowanie czasowe:
Można określić jako tryb poł-automatyczny, gdyż automatyzujemy wybór trybów w funkcji czasu. Poszczególne tryby nadal mają określone wydajności m3/h, ale możemy zdecydować w jakich godzinach i w jakich dniach tygodnia centrala pracuje w zdefiniowanym trybie. Np. od poniedziałku do piątku w godzi 8:00-17:00 możemy zaprogramować przejście centrali w tryb AWAY, gdyż zakładamy wtedy nieobecność domowników.
Pracę kalendarza zaprogramujemy dzięki sterownikowi:
  • HRQ-BUT-LCD
 
Sterowanie DCV - czyli centralne i lokalne sterowanie wg zapotrzebowania
To najbardziej zaawansowany i zautomatyzowany sposób na kontrolowanie wentylacji mechanicznej. Centrala nie pracuje w stałym trybie, ale dobiera wydajność wentylatorów według wskazań wbudowanych lub zewnętrznych czujników, tzw. zapotrzebowania/żądania. Jeżeli czujniki są wbudowane w urządzenie lub w obiekcie jest tylko jeden czujnik, mówimy o centralnym sterowaniu według zapotrzebowania, jeżeli natomiast czujniki montowane są w pomieszczeniach – nazywamy lokalnym sterowaniem według zapotrzebowania. Czujniki pełnią funkcję detekcji obecności domowników, gdyż mierzą poziom dwutlenku węgla CO2 i wilgotności względnej (RH = Relative Humidity).
Do uruchomienia trybu AUTO w rekuperatorach ALNOR wymagany jest minimum 1 czujnik.
Centralne sterowanie wg zapotrzebowani (1 czujnik)
Algorytm zewnętrznego czujnika RH będzie się starał szybko i skutecznie obniżyć wysoki poziom wilgotności – wysłane zostanie żądanie zwiększonej wentylacji w przypadku nagłego wzrostu (>3%) w krótkim przedziale czasu lub gdy wilgotność osiągnie bardzo wysoki poziom powyżej 85% . Żądanie nie zostanie cofnięte, dopóki wilgotność nie wróci do optymalnego poziomu.
Sterowanie na żądanie możliwe jest dzięki:
  • HRQ-SENS-RH

Lokalne sterowanie wg zapotrzebowania
Dodając do układu kolejny czujnik, tym razem mierzący stężenie CO2 w pomieszczeniach, osiągamy możliwości lokalnego sterownia wg zapotrzebowania w trybie AUTO.
Tryb AUTO działa w zakresie: od biegu niskiego (AWAY) do biegu średniego (HOME) plus offset 10% (czyli fabrycznie 15-60% wydajności centrali). Czujnik mierzy jakość powietrza w pomieszczeniu w którym jest zainstalowany i wysyła proporcjonalne żądanie do centrali wentylacyjnej. Jeżeli poziom CO2 nadal jest wysoki (np. w pokoju jest kilka osób) żądanie się zwiększy o kila % – i tak aż do obniżenia stężenia CO2. Jeżeli nie ma zapotrzebowania (brak produkcji CO2 = brak obecności domowników), centrala pracuje na minimalnej wydajności AWAY.
Sterowanie na żądanie w funkcji stężenia CO2 możliwe jest dzięki:
  • HRQ-PremAIR-SENS-CO2
  • HRQ-PremAIR-SENS-I-CO2
Fabrycznie czujnik wysyła żądnie jeżeli pomiar przekroczy 800 ppm, nastawę można zmienić w zakresie 700-1100 ppm. Sam czujnik dobrze zamontować na wysokości 0,9 – 1,8 m nad podłogą.
Czujniki CO2 dają najlepsze odzwierciedlenie obecności, co za tym idzie najlepsze dostosowanie strumienia wentylacji, co realnie przekłada się również na koszty.

Sterowania poprzez aplikację mobilną 
Sterowanie poprzez aplikację mobilną lub przeglądarkę internetową pozwoli Ci na podgląd pracy centrali PremAIR / SlimAIR / MinistAIR
Dzięki interfejsowi graficznemu aplikacja przekazuje trochę więcej informacji użytkownikowi, takich jak: odczyty temperatur z 4 czujników, prędkość wentylatorów, aktualne przepływy w m3/h (CF), status nagrzewnicy wstępnej, stan filtrów, poziom otwarcia by-passu. Po zarejestrowaniu czujników, widać też aktualne stężenia CO2 i RH w określonych pomieszczeniach. W aplikacji również jest wybór trybów pracy: Away, Home, Party, Boost, Auto i Standby.
Aplikacja pozwala także na przeprogramowanie nastaw biegów (w bardzo prosty sposób za pomocą suwaków) dla trybów AWAY,HOME i HIOME+, oraz możliwe jest również sterowanie by-pass'em. 

 


Strefowanie za pomocą HRQ-2ZONE
To obecnie najwydajniejszy i najoszczędniejszy sposób sterowania strumieniem powietrza. Jak działa? Analizując tryb życia domowników i układ pomieszczeń, należy wydzielić 2 strefy np.: dzienną i nocną. System wykrywa obecności domowników w danej strefie i dostarcza odpowiednią ilości świeżego powietrza, w odpowiednim miejscu i czasie czyli do odpowiedniej strefy. HRQ-2ZONE jest kompatybilny ze wszystkimi rekuperatorami serii PremAIR-CF i SlimAIR-CF oraz MinistAIR-CF (Constant Flow).

REKUPERACJA
PROJEKTOWANIE
x
Alnor Systemy Wentylacji
Aleja Krakowska 10
05-552 Wola Mrokowska
Polska

tel. +48 22 737 40 00